Osiguranje internetom
Osiguranje internetom

Ponovo o osiguranju učenika u školama

12 Sep 2016 Komentara (0)nezgoda / Osiguranje nezgode / Osiguranje učenika / Školsko osiguranje / Osiguranje od povrede / Kolektivno osiguranje / Grupno osiguranje /

Ponovo o osiguranju učenika u školama
Već smo nekoliko puta detaljno pisali na ovu temu. (14.04.2016. i  04.11.2015.)Da biste bili sigurni za šta dajete novac prilikim kupovine polise, odnosno koji su rizici pokriveni polisom osiguranja Vašeg deteta, potrebno je da detaljno pročitate uslove osiguranja. Zakon o osiguranju obavezuje osiguravače da informišu svakog ugovarača osiguranja i osiguranika o uslovima osiguranja, i to kako se navodi „u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču podataka, koji ugovaraču osiguranja odnosno osiguraniku omogućava da sačuva podatke, da im pristupi i da ih reprodukuje u neizmenjenom obliku“ (Član 84.). Zato, pre svega, pitajte gde se nalaze informacije o uslovima osiguranja koje se nudi. Ukoliko to nije ono što želite, niko Vas ne obavezuje da polisu kupite: možete se raspitati o uslovima u drugim kućama, i uplatiti osiguranje od nezgode za svoje dete nezavisno od škole, a cena se neće mnogo, ili se uopšte neće ni razlikovati (u pitanju su iznosi od nekoliko stotina dinara).
 
Inače, odabir osiguravajuće kuće u školama obično teče tako što direktor škole prikupi najmanje tri ponude, od kojih savet roditelja odabere najpovoljniju: negde se najpovoljnijom tretira najkvalitetnija, a negde najjeftinija, što za posledicu obično ima mali broj pokrića.
 
Tako treba znati da se prelom ruke ili prsta ne tretira uvek isto: nadoknada zavisi od tačnog mesta gde se prelom dogodio, pa tako svaki zglob na svakom prstu ima svoju „tarifu“ odnosno vrednost prilikom procene za visinu odštete. Ove detalje, naravno, nećete naći u uslovima osiguranja, niti su osiguravači obavezni da vam ih dostave, ali postoji jedinstveni tarifni sistem za sve kompanije i tu ne bi trebalo sumnjati u njihovu procenu. Osiguranje đaka u školi je osiguranje od posledica nesrećnog slučaja/nezgode, i pokriva nezgode koje se dese i u školi, ali i na izletu, igralištu, letovanju, i to 24 časa dnevno. Uglavnom su pokriveni pad, udar predmetom, saobraćajna nezgoda, opekotine i druge nezgode koje mogu izazvati povrede, invaliditet ili smrt osiguranika.

Pošaljite komentar

Prijavite se na našu mejling listu

Želite da povremeno dobijate aktuelne informacije iz oblasti osiguranja?