Osiguranje internetom
Osiguranje internetom

Polisa koja pokriva troškove lečenja i do 30000 evra

02 Feb 2014 Komentara (0)Putno osiguranje / Besplatno osiguranje u insotranstvu / PZO / Putno zdravstveno osiguranje / Međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju / Zdravstveno osiguranje / Naplata osiguranja /

Polisa koja pokriva troškove lečenja i do 30000 evra

Izvor: Danas

- Primetan je trend rasta broja izdatih polisa onlajn putnog zdravstvenog osiguranja, jer su putnici shvatili da za minimalne iznose premije, do 3.000 dinara, brigu o eventualnim zdravstvenim problemima mogu da prepuste stručnjacima. Asistenska kuća Coris izmiriće obaveze prema lekaru i platiti ostale troškove nastale zbog kupovine lekova ili drugih medicinskih sredstava. Činjenica je takođe da će maksimalno u roku od 14 dana od dana podnošenja zahteva biti refundirani svi do tad nastali troškovi korisnika - objašnjava za Danas Bojan Vučić, ekspert za onlajn prodaju As osiguranja.

Kao novinu na tržištu osiguranja u Srbiji, Vučić ističe kupovinu tog proizvoda posredstvom interneta. „Korisnici se još uvek navikavaju na mogućnost kupovine polise putnog osiguranja kako za sebe, tako i za kompletnu porodicu, iz fotelje, odnosno bez odlaska u poslovnicu ili čekanja u redovima“, ističe Vučić. On podseća i na to da je ugovaranjem paketa putnog zdravstvenog osiguranja, u slučaju bilo kakvog zdravstvenog problema, obezbeđena usluga potpunog zbrinjavanja bolesnika. To podrazumeva nabavku lekova i medicinskog materijala, zatim specijalističke preglede i prevoz do najbliže medicinske ustanove, bolničko lečenje, kao i transport do stana, ukoliko je reč o težim medicinskim slučajevima.

- To praktično znači da osiguranik, koji se našao u nevolji, pozivom kol centra aktivira polisu i od tog trenutka brigu o njemu preuzimaju profesionalci. U slučaju nezgode tokom putovanja u zemlji i inostranstvu troškovi zbrinjavanja povređenog zavise od vrste usluge koja se pruža čija vrednost može premašiti 30.000 evra - ističe Vučić.

Prema rečima Aleksandra Perića, direktora Sektora za zdravstveno osiguranje Delta đeneralija, zainteresovanost za ovu vrstu usluge ima trend rasta. „Mi u ovom trenutku imamo više od 200.000 klijenata korisnika putnog zdravstvenog osiguranja. Zanimljivo je, takođe, da je trend rasta prodatih polisa karakterističan i za putnike koji idu na kraća putovanja, ili na bliže destinacije, a znatno povećanje prodaje beležimo za odlaske u Crnu Goru“, kaže Perić.

Da je putno osiguranje postalo gotovo opšteprihvaćena praksa kod domaćih putnika, potvrdili su i u Dunav osiguravajućoj kući. Prema rečima Nenada Veskovića, šefa Službe za eksternu prodaju, čak 75 do 80 odsto naših državljana ne kreće na put u inostranstvo bez polise osiguranja.

- Polisama putnog zdravstvenog osiguranja godišnje osiguramo između 150.000 i 200.000 građana. Ova polisa je veoma važna jer omogućava kompletnu zdravstvenu zaštitu od svih nepredviđenih i iznenadnih zdravstvenih problema na raznim destinacijama u inostranstvu. I formalno, ona predstavlja svojevrsnu zdravstvenu knjižicu. Naše iskustvo govori da su, osim turista koji putuju do dalekih, ali bližih destinacija, za ovu polisu osiguranja sve više zainteresovani i biznismeni koji odlaze na poslovna putovanja - podseća Vesković

On u tom kontekstu ukazuje na profesionalan korporativni nastup kompanija, koje za poslovna putovanja svojih zaposlenih u zemlje regiona, obavezno kupuju polise putničkog zdravstvenog osiguranja, čime manifestuju društveno odgovorno ponašanje.

Domaće tržište osiguranja

Prema udelu na tržištu, putno osiguranje zauzima peto mesto u konkurenciji sa 18 vrsta neživotnih osiguranja. Prema izveštaju Narodne banke Srbije za 2012. godinu, učešće putnog zdravstvenog osiguranja dostiglo je gotovo 200 miliona dinara, što je oko 2,5 odsto ukupnog domaćeg tržišta osiguranja. Inače, najpopularniji su osiguranje od odgovornosti kod upotrebe motornih vozila i osiguranje motornih vozila, sa tržišnim učešćem od 53 odsto, slede osiguranja imovine sa 27,5 odsto, i osiguranje od posledica nezgode - osam odsto.

Doplata za ski rizik

Većina osiguravajućih kuća u cenu svojih polisa putnog zdravstvenog osiguranja ne uračunava ski rizik. „Ski rizik se može uključiti u polisu putnog osiguranja i doplata za tu vrstu rizika je najčešće 50 odsto vrednosti polise. Pritom smo imali u vidu veću verovatnoću od povreda, ali i njihovu ozbiljnost, kao i kompleksnost metoda lečenja i rehabilitacije“, objašnjava Bojan Vučić iz As osiguranja.

- See more at: http://www.danas.rs/dodaci/biznis/polisa_koja_pokriva_troskove_lecenja_i_do_30000_evra.27.html?news_id=275603#sthash.xz7KBYhp.dpuf

- Primetan je trend rasta broja izdatih polisa onlajn putnog zdravstvenog osiguranja, jer su putnici shvatili da za minimalne iznose premije, do 3.000 dinara, brigu o eventualnim zdravstvenim problemima mogu da prepuste stručnjacima. Asistenska kuća Coris izmiriće obaveze prema lekaru i platiti ostale troškove nastale zbog kupovine lekova ili drugih medicinskih sredstava. Činjenica je takođe da će maksimalno u roku od 14 dana od dana podnošenja zahteva biti refundirani svi do tad nastali troškovi korisnika - objašnjava za Danas Bojan Vučić, ekspert za onlajn prodaju As osiguranja.

Kao novinu na tržištu osiguranja u Srbiji, Vučić ističe kupovinu tog proizvoda posredstvom interneta. „Korisnici se još uvek navikavaju na mogućnost kupovine polise putnog osiguranja kako za sebe, tako i za kompletnu porodicu, iz fotelje, odnosno bez odlaska u poslovnicu ili čekanja u redovima“, ističe Vučić. On podseća i na to da je ugovaranjem paketa putnog zdravstvenog osiguranja, u slučaju bilo kakvog zdravstvenog problema, obezbeđena usluga potpunog zbrinjavanja bolesnika. To podrazumeva nabavku lekova i medicinskog materijala, zatim specijalističke preglede i prevoz do najbliže medicinske ustanove, bolničko lečenje, kao i transport do stana, ukoliko je reč o težim medicinskim slučajevima.

- To praktično znači da osiguranik, koji se našao u nevolji, pozivom kol centra aktivira polisu i od tog trenutka brigu o njemu preuzimaju profesionalci. U slučaju nezgode tokom putovanja u zemlji i inostranstvu troškovi zbrinjavanja povređenog zavise od vrste usluge koja se pruža čija vrednost može premašiti 30.000 evra - ističe Vučić.

Prema rečima Aleksandra Perića, direktora Sektora za zdravstveno osiguranje Delta đeneralija, zainteresovanost za ovu vrstu usluge ima trend rasta. „Mi u ovom trenutku imamo više od 200.000 klijenata korisnika putnog zdravstvenog osiguranja. Zanimljivo je, takođe, da je trend rasta prodatih polisa karakterističan i za putnike koji idu na kraća putovanja, ili na bliže destinacije, a znatno povećanje prodaje beležimo za odlaske u Crnu Goru“, kaže Perić.

Da je putno osiguranje postalo gotovo opšteprihvaćena praksa kod domaćih putnika, potvrdili su i u Dunav osiguravajućoj kući. Prema rečima Nenada Veskovića, šefa Službe za eksternu prodaju, čak 75 do 80 odsto naših državljana ne kreće na put u inostranstvo bez polise osiguranja.

- Polisama putnog zdravstvenog osiguranja godišnje osiguramo između 150.000 i 200.000 građana. Ova polisa je veoma važna jer omogućava kompletnu zdravstvenu zaštitu od svih nepredviđenih i iznenadnih zdravstvenih problema na raznim destinacijama u inostranstvu. I formalno, ona predstavlja svojevrsnu zdravstvenu knjižicu. Naše iskustvo govori da su, osim turista koji putuju do dalekih, ali bližih destinacija, za ovu polisu osiguranja sve više zainteresovani i biznismeni koji odlaze na poslovna putovanja - podseća Vesković

On u tom kontekstu ukazuje na profesionalan korporativni nastup kompanija, koje za poslovna putovanja svojih zaposlenih u zemlje regiona, obavezno kupuju polise putničkog zdravstvenog osiguranja, čime manifestuju društveno odgovorno ponašanje.

Domaće tržište osiguranja

Prema udelu na tržištu, putno osiguranje zauzima peto mesto u konkurenciji sa 18 vrsta neživotnih osiguranja. Prema izveštaju Narodne banke Srbije za 2012. godinu, učešće putnog zdravstvenog osiguranja dostiglo je gotovo 200 miliona dinara, što je oko 2,5 odsto ukupnog domaćeg tržišta osiguranja. Inače, najpopularniji su osiguranje od odgovornosti kod upotrebe motornih vozila i osiguranje motornih vozila, sa tržišnim učešćem od 53 odsto, slede osiguranja imovine sa 27,5 odsto, i osiguranje od posledica nezgode - osam odsto.

Doplata za ski rizik

Većina osiguravajućih kuća u cenu svojih polisa putnog zdravstvenog osiguranja ne uračunava ski rizik. „Ski rizik se može uključiti u polisu putnog osiguranja i doplata za tu vrstu rizika je najčešće 50 odsto vrednosti polise. Pritom smo imali u vidu veću verovatnoću od povreda, ali i njihovu ozbiljnost, kao i kompleksnost metoda lečenja i rehabilitacije“, objašnjava Bojan Vučić iz As osiguranja.

- See more at: http://www.danas.rs/dodaci/biznis/polisa_koja_pokriva_troskove_lecenja_i_do_30000_evra.27.html?news_id=275603#sthash.xz7KBYhp.dpuf

- Primetan je trend rasta broja izdatih polisa onlajn putnog zdravstvenog osiguranja, jer su putnici shvatili da za minimalne iznose premije, do 3.000 dinara, brigu o eventualnim zdravstvenim problemima mogu da prepuste stručnjacima. Asistenska kuća Coris izmiriće obaveze prema lekaru i platiti ostale troškove nastale zbog kupovine lekova ili drugih medicinskih sredstava. Činjenica je takođe da će maksimalno u roku od 14 dana od dana podnošenja zahteva biti refundirani svi do tad nastali troškovi korisnika - objašnjava za Danas Bojan Vučić, ekspert za onlajn prodaju As osiguranja.

Kao novinu na tržištu osiguranja u Srbiji, Vučić ističe kupovinu tog proizvoda posredstvom interneta. „Korisnici se još uvek navikavaju na mogućnost kupovine polise putnog osiguranja kako za sebe, tako i za kompletnu porodicu, iz fotelje, odnosno bez odlaska u poslovnicu ili čekanja u redovima“, ističe Vučić. On podseća i na to da je ugovaranjem paketa putnog zdravstvenog osiguranja, u slučaju bilo kakvog zdravstvenog problema, obezbeđena usluga potpunog zbrinjavanja bolesnika. To podrazumeva nabavku lekova i medicinskog materijala, zatim specijalističke preglede i prevoz do najbliže medicinske ustanove, bolničko lečenje, kao i transport do stana, ukoliko je reč o težim medicinskim slučajevima.

- To praktično znači da osiguranik, koji se našao u nevolji, pozivom kol centra aktivira polisu i od tog trenutka brigu o njemu preuzimaju profesionalci. U slučaju nezgode tokom putovanja u zemlji i inostranstvu troškovi zbrinjavanja povređenog zavise od vrste usluge koja se pruža čija vrednost može premašiti 30.000 evra - ističe Vučić.

Prema rečima Aleksandra Perića, direktora Sektora za zdravstveno osiguranje Delta đeneralija, zainteresovanost za ovu vrstu usluge ima trend rasta. „Mi u ovom trenutku imamo više od 200.000 klijenata korisnika putnog zdravstvenog osiguranja. Zanimljivo je, takođe, da je trend rasta prodatih polisa karakterističan i za putnike koji idu na kraća putovanja, ili na bliže destinacije, a znatno povećanje prodaje beležimo za odlaske u Crnu Goru“, kaže Perić.

Da je putno osiguranje postalo gotovo opšteprihvaćena praksa kod domaćih putnika, potvrdili su i u Dunav osiguravajućoj kući. Prema rečima Nenada Veskovića, šefa Službe za eksternu prodaju, čak 75 do 80 odsto naših državljana ne kreće na put u inostranstvo bez polise osiguranja.

- Polisama putnog zdravstvenog osiguranja godišnje osiguramo između 150.000 i 200.000 građana. Ova polisa je veoma važna jer omogućava kompletnu zdravstvenu zaštitu od svih nepredviđenih i iznenadnih zdravstvenih problema na raznim destinacijama u inostranstvu. I formalno, ona predstavlja svojevrsnu zdravstvenu knjižicu. Naše iskustvo govori da su, osim turista koji putuju do dalekih, ali bližih destinacija, za ovu polisu osiguranja sve više zainteresovani i biznismeni koji odlaze na poslovna putovanja - podseća Vesković

On u tom kontekstu ukazuje na profesionalan korporativni nastup kompanija, koje za poslovna putovanja svojih zaposlenih u zemlje regiona, obavezno kupuju polise putničkog zdravstvenog osiguranja, čime manifestuju društveno odgovorno ponašanje.

- See more at: http://www.danas.rs/dodaci/biznis/polisa_koja_pokriva_troskove_lecenja_i_do_30000_evra.27.html?news_id=275603#sthash.xz7KBYhp.dpuf

- Primetan je trend rasta broja izdatih polisa onlajn putnog zdravstvenog osiguranja, jer su putnici shvatili da za minimalne iznose premije, do 3.000 dinara, brigu o eventualnim zdravstvenim problemima mogu da prepuste stručnjacima. Asistenska kuća Coris izmiriće obaveze prema lekaru i platiti ostale troškove nastale zbog kupovine lekova ili drugih medicinskih sredstava. Činjenica je takođe da će maksimalno u roku od 14 dana od dana podnošenja zahteva biti refundirani svi do tad nastali troškovi korisnika - objašnjava za Danas Bojan Vučić, ekspert za onlajn prodaju As osiguranja.

Kao novinu na tržištu osiguranja u Srbiji, Vučić ističe kupovinu tog proizvoda posredstvom interneta. „Korisnici se još uvek navikavaju na mogućnost kupovine polise putnog osiguranja kako za sebe, tako i za kompletnu porodicu, iz fotelje, odnosno bez odlaska u poslovnicu ili čekanja u redovima“, ističe Vučić. On podseća i na to da je ugovaranjem paketa putnog zdravstvenog osiguranja, u slučaju bilo kakvog zdravstvenog problema, obezbeđena usluga potpunog zbrinjavanja bolesnika. To podrazumeva nabavku lekova i medicinskog materijala, zatim specijalističke preglede i prevoz do najbliže medicinske ustanove, bolničko lečenje, kao i transport do stana, ukoliko je reč o težim medicinskim slučajevima.

- To praktično znači da osiguranik, koji se našao u nevolji, pozivom kol centra aktivira polisu i od tog trenutka brigu o njemu preuzimaju profesionalci. U slučaju nezgode tokom putovanja u zemlji i inostranstvu troškovi zbrinjavanja povređenog zavise od vrste usluge koja se pruža čija vrednost može premašiti 30.000 evra - ističe Vučić.

Prema rečima Aleksandra Perića, direktora Sektora za zdravstveno osiguranje Delta đeneralija, zainteresovanost za ovu vrstu usluge ima trend rasta. „Mi u ovom trenutku imamo više od 200.000 klijenata korisnika putnog zdravstvenog osiguranja. Zanimljivo je, takođe, da je trend rasta prodatih polisa karakterističan i za putnike koji idu na kraća putovanja, ili na bliže destinacije, a znatno povećanje prodaje beležimo za odlaske u Crnu Goru“, kaže Perić.

Da je putno osiguranje postalo gotovo opšteprihvaćena praksa kod domaćih putnika, potvrdili su i u Dunav osiguravajućoj kući. Prema rečima Nenada Veskovića, šefa Službe za eksternu prodaju, čak 75 do 80 odsto naših državljana ne kreće na put u inostranstvo bez polise osiguranja.

- Polisama putnog zdravstvenog osiguranja godišnje osiguramo između 150.000 i 200.000 građana. Ova polisa je veoma važna jer omogućava kompletnu zdravstvenu zaštitu od svih nepredviđenih i iznenadnih zdravstvenih problema na raznim destinacijama u inostranstvu. I formalno, ona predstavlja svojevrsnu zdravstvenu knjižicu. Naše iskustvo govori da su, osim turista koji putuju do dalekih, ali bližih destinacija, za ovu polisu osiguranja sve više zainteresovani i biznismeni koji odlaze na poslovna putovanja - podseća Vesković

On u tom kontekstu ukazuje na profesionalan korporativni nastup kompanija, koje za poslovna putovanja svojih zaposlenih u zemlje regiona, obavezno kupuju polise putničkog zdravstvenog osiguranja, čime manifestuju društveno odgovorno ponašanje.

- See more at: http://www.danas.rs/dodaci/biznis/polisa_koja_pokriva_troskove_lecenja_i_do_30000_evra.27.html?news_id=275603#sthash.xz7KBYhp.dpuf

- Primetan je trend rasta broja izdatih polisa onlajn putnog zdravstvenog osiguranja, jer su putnici shvatili da za minimalne iznose premije, do 3.000 dinara, brigu o eventualnim zdravstvenim problemima mogu da prepuste stručnjacima. Asistenska kuća Coris izmiriće obaveze prema lekaru i platiti ostale troškove nastale zbog kupovine lekova ili drugih medicinskih sredstava. Činjenica je takođe da će maksimalno u roku od 14 dana od dana podnošenja zahteva biti refundirani svi do tad nastali troškovi korisnika - objašnjava za Danas Bojan Vučić, ekspert za onlajn prodaju As osiguranja.

Kao novinu na tržištu osiguranja u Srbiji, Vučić ističe kupovinu tog proizvoda posredstvom interneta. „Korisnici se još uvek navikavaju na mogućnost kupovine polise putnog osiguranja kako za sebe, tako i za kompletnu porodicu, iz fotelje, odnosno bez odlaska u poslovnicu ili čekanja u redovima“, ističe Vučić. On podseća i na to da je ugovaranjem paketa putnog zdravstvenog osiguranja, u slučaju bilo kakvog zdravstvenog problema, obezbeđena usluga potpunog zbrinjavanja bolesnika. To podrazumeva nabavku lekova i medicinskog materijala, zatim specijalističke preglede i prevoz do najbliže medicinske ustanove, bolničko lečenje, kao i transport do stana, ukoliko je reč o težim medicinskim slučajevima.

- To praktično znači da osiguranik, koji se našao u nevolji, pozivom kol centra aktivira polisu i od tog trenutka brigu o njemu preuzimaju profesionalci. U slučaju nezgode tokom putovanja u zemlji i inostranstvu troškovi zbrinjavanja povređenog zavise od vrste usluge koja se pruža čija vrednost može premašiti 30.000 evra - ističe Vučić.

Prema rečima Aleksandra Perića, direktora Sektora za zdravstveno osiguranje Delta đeneralija, zainteresovanost za ovu vrstu usluge ima trend rasta. „Mi u ovom trenutku imamo više od 200.000 klijenata korisnika putnog zdravstvenog osiguranja. Zanimljivo je, takođe, da je trend rasta prodatih polisa karakterističan i za putnike koji idu na kraća putovanja, ili na bliže destinacije, a znatno povećanje prodaje beležimo za odlaske u Crnu Goru“, kaže Perić.

Da je putno osiguranje postalo gotovo opšteprihvaćena praksa kod domaćih putnika, potvrdili su i u Dunav osiguravajućoj kući. Prema rečima Nenada Veskovića, šefa Službe za eksternu prodaju, čak 75 do 80 odsto naših državljana ne kreće na put u inostranstvo bez polise osiguranja.

- Polisama putnog zdravstvenog osiguranja godišnje osiguramo između 150.000 i 200.000 građana. Ova polisa je veoma važna jer omogućava kompletnu zdravstvenu zaštitu od svih nepredviđenih i iznenadnih zdravstvenih problema na raznim destinacijama u inostranstvu. I formalno, ona predstavlja svojevrsnu zdravstvenu knjižicu. Naše iskustvo govori da su, osim turista koji putuju do dalekih, ali bližih destinacija, za ovu polisu osiguranja sve više zainteresovani i biznismeni koji odlaze na poslovna putovanja - podseća Vesković

On u tom kontekstu ukazuje na profesionalan korporativni nastup kompanija, koje za poslovna putovanja svojih zaposlenih u zemlje regiona, obavezno kupuju polise putničkog zdravstvenog osiguranja, čime manifestuju društveno odgovorno ponašanje.

- See more at: http://www.danas.rs/dodaci/biznis/polisa_koja_pokriva_troskove_lecenja_i_do_30000_evra.27.html?news_id=275603#sthash.xz7KBYhp.dpuf

- Primetan je trend rasta broja izdatih polisa onlajn putnog zdravstvenog osiguranja, jer su putnici shvatili da za minimalne iznose premije, do 3.000 dinara, brigu o eventualnim zdravstvenim problemima mogu da prepuste stručnjacima. Asistenska kuća Coris izmiriće obaveze prema lekaru i platiti ostale troškove nastale zbog kupovine lekova ili drugih medicinskih sredstava. Činjenica je takođe da će maksimalno u roku od 14 dana od dana podnošenja zahteva biti refundirani svi do tad nastali troškovi korisnika - objašnjava za Danas Bojan Vučić, ekspert za onlajn prodaju As osiguranja.

Kao novinu na tržištu osiguranja u Srbiji, Vučić ističe kupovinu tog proizvoda posredstvom interneta. „Korisnici se još uvek navikavaju na mogućnost kupovine polise putnog osiguranja kako za sebe, tako i za kompletnu porodicu, iz fotelje, odnosno bez odlaska u poslovnicu ili čekanja u redovima“, ističe Vučić. On podseća i na to da je ugovaranjem paketa putnog zdravstvenog osiguranja, u slučaju bilo kakvog zdravstvenog problema, obezbeđena usluga potpunog zbrinjavanja bolesnika. To podrazumeva nabavku lekova i medicinskog materijala, zatim specijalističke preglede i prevoz do najbliže medicinske ustanove, bolničko lečenje, kao i transport do stana, ukoliko je reč o težim medicinskim slučajevima.

- To praktično znači da osiguranik, koji se našao u nevolji, pozivom kol centra aktivira polisu i od tog trenutka brigu o njemu preuzimaju profesionalci. U slučaju nezgode tokom putovanja u zemlji i inostranstvu troškovi zbrinjavanja povređenog zavise od vrste usluge koja se pruža čija vrednost može premašiti 30.000 evra - ističe Vučić.

Prema rečima Aleksandra Perića, direktora Sektora za zdravstveno osiguranje Delta đeneralija, zainteresovanost za ovu vrstu usluge ima trend rasta. „Mi u ovom trenutku imamo više od 200.000 klijenata korisnika putnog zdravstvenog osiguranja. Zanimljivo je, takođe, da je trend rasta prodatih polisa karakterističan i za putnike koji idu na kraća putovanja, ili na bliže destinacije, a znatno povećanje prodaje beležimo za odlaske u Crnu Goru“, kaže Perić.

Da je putno osiguranje postalo gotovo opšteprihvaćena praksa kod domaćih putnika, potvrdili su i u Dunav osiguravajućoj kući. Prema rečima Nenada Veskovića, šefa Službe za eksternu prodaju, čak 75 do 80 odsto naših državljana ne kreće na put u inostranstvo bez polise osiguranja.

- Polisama putnog zdravstvenog osiguranja godišnje osiguramo između 150.000 i 200.000 građana. Ova polisa je veoma važna jer omogućava kompletnu zdravstvenu zaštitu od svih nepredviđenih i iznenadnih zdravstvenih problema na raznim destinacijama u inostranstvu. I formalno, ona predstavlja svojevrsnu zdravstvenu knjižicu. Naše iskustvo govori da su, osim turista koji putuju do dalekih, ali bližih destinacija, za ovu polisu osiguranja sve više zainteresovani i biznismeni koji odlaze na poslovna putovanja - podseća Vesković

On u tom kontekstu ukazuje na profesionalan korporativni nastup kompanija, koje za poslovna putovanja svojih zaposlenih u zemlje regiona, obavezno kupuju polise putničkog zdravstvenog osiguranja, čime manifestuju društveno odgovorno ponašanje.

- See more at: http://www.danas.rs/dodaci/biznis/polisa_koja_pokriva_troskove_lecenja_i_do_30000_evra.27.html?news_id=275603#sthash.xz7KBYhp.dpuf

- Primetan je trend rasta broja izdatih polisa onlajn putnog zdravstvenog osiguranja, jer su putnici shvatili da za minimalne iznose premije, do 3.000 dinara, brigu o eventualnim zdravstvenim problemima mogu da prepuste stručnjacima. Asistenska kuća Coris izmiriće obaveze prema lekaru i platiti ostale troškove nastale zbog kupovine lekova ili drugih medicinskih sredstava. Činjenica je takođe da će maksimalno u roku od 14 dana od dana podnošenja zahteva biti refundirani svi do tad nastali troškovi korisnika - objašnjava za Danas Bojan Vučić, ekspert za onlajn prodaju As osiguranja.

Kao novinu na tržištu osiguranja u Srbiji, Vučić ističe kupovinu tog proizvoda posredstvom interneta. „Korisnici se još uvek navikavaju na mogućnost kupovine polise putnog osiguranja kako za sebe, tako i za kompletnu porodicu, iz fotelje, odnosno bez odlaska u poslovnicu ili čekanja u redovima“, ističe Vučić. On podseća i na to da je ugovaranjem paketa putnog zdravstvenog osiguranja, u slučaju bilo kakvog zdravstvenog problema, obezbeđena usluga potpunog zbrinjavanja bolesnika. To podrazumeva nabavku lekova i medicinskog materijala, zatim specijalističke preglede i prevoz do najbliže medicinske ustanove, bolničko lečenje, kao i transport do stana, ukoliko je reč o težim medicinskim slučajevima.

- To praktično znači da osiguranik, koji se našao u nevolji, pozivom kol centra aktivira polisu i od tog trenutka brigu o njemu preuzimaju profesionalci. U slučaju nezgode tokom putovanja u zemlji i inostranstvu troškovi zbrinjavanja povređenog zavise od vrste usluge koja se pruža čija vrednost može premašiti 30.000 evra - ističe Vučić.

Prema rečima Aleksandra Perića, direktora Sektora za zdravstveno osiguranje Delta đeneralija, zainteresovanost za ovu vrstu usluge ima trend rasta. „Mi u ovom trenutku imamo više od 200.000 klijenata korisnika putnog zdravstvenog osiguranja. Zanimljivo je, takođe, da je trend rasta prodatih polisa karakterističan i za putnike koji idu na kraća putovanja, ili na bliže destinacije, a znatno povećanje prodaje beležimo za odlaske u Crnu Goru“, kaže Perić.

Da je putno osiguranje postalo gotovo opšteprihvaćena praksa kod domaćih putnika, potvrdili su i u Dunav osiguravajućoj kući. Prema rečima Nenada Veskovića, šefa Službe za eksternu prodaju, čak 75 do 80 odsto naših državljana ne kreće na put u inostranstvo bez polise osiguranja.

- Polisama putnog zdravstvenog osiguranja godišnje osiguramo između 150.000 i 200.000 građana. Ova polisa je veoma važna jer omogućava kompletnu zdravstvenu zaštitu od svih nepredviđenih i iznenadnih zdravstvenih problema na raznim destinacijama u inostranstvu. I formalno, ona predstavlja svojevrsnu zdravstvenu knjižicu. Naše iskustvo govori da su, osim turista koji putuju do dalekih, ali bližih destinacija, za ovu polisu osiguranja sve više zainteresovani i biznismeni koji odlaze na poslovna putovanja - podseća Vesković

On u tom kontekstu ukazuje na profesionalan korporativni nastup kompanija, koje za poslovna putovanja svojih zaposlenih u zemlje regiona, obavezno kupuju polise putničkog zdravstvenog osiguranja, čime manifestuju društveno odgovorno ponašanje.

- See more at: http://www.danas.rs/dodaci/biznis/polisa_koja_pokriva_troskove_lecenja_i_do_30000_evra.27.html?news_id=275603#sthash.xz7KBYhp.dpuf

- Primetan je trend rasta broja izdatih polisa onlajn putnog zdravstvenog osiguranja, jer su putnici shvatili da za minimalne iznose premije, do 3.000 dinara, brigu o eventualnim zdravstvenim problemima mogu da prepuste stručnjacima. Asistenska kuća Coris izmiriće obaveze prema lekaru i platiti ostale troškove nastale zbog kupovine lekova ili drugih medicinskih sredstava. Činjenica je takođe da će maksimalno u roku od 14 dana od dana podnošenja zahteva biti refundirani svi do tad nastali troškovi korisnika - objašnjava za Danas Bojan Vučić, ekspert za onlajn prodaju As osiguranja.

Kao novinu na tržištu osiguranja u Srbiji, Vučić ističe kupovinu tog proizvoda posredstvom interneta. „Korisnici se još uvek navikavaju na mogućnost kupovine polise putnog osiguranja kako za sebe, tako i za kompletnu porodicu, iz fotelje, odnosno bez odlaska u poslovnicu ili čekanja u redovima“, ističe Vučić. On podseća i na to da je ugovaranjem paketa putnog zdravstvenog osiguranja, u slučaju bilo kakvog zdravstvenog problema, obezbeđena usluga potpunog zbrinjavanja bolesnika. To podrazumeva nabavku lekova i medicinskog materijala, zatim specijalističke preglede i prevoz do najbliže medicinske ustanove, bolničko lečenje, kao i transport do stana, ukoliko je reč o težim medicinskim slučajevima.

- To praktično znači da osiguranik, koji se našao u nevolji, pozivom kol centra aktivira polisu i od tog trenutka brigu o njemu preuzimaju profesionalci. U slučaju nezgode tokom putovanja u zemlji i inostranstvu troškovi zbrinjavanja povređenog zavise od vrste usluge koja se pruža čija vrednost može premašiti 30.000 evra - ističe Vučić.

Prema rečima Aleksandra Perića, direktora Sektora za zdravstveno osiguranje Delta đeneralija, zainteresovanost za ovu vrstu usluge ima trend rasta. „Mi u ovom trenutku imamo više od 200.000 klijenata korisnika putnog zdravstvenog osiguranja. Zanimljivo je, takođe, da je trend rasta prodatih polisa karakterističan i za putnike koji idu na kraća putovanja, ili na bliže destinacije, a znatno povećanje prodaje beležimo za odlaske u Crnu Goru“, kaže Perić.

Da je putno osiguranje postalo gotovo opšteprihvaćena praksa kod domaćih putnika, potvrdili su i u Dunav osiguravajućoj kući. Prema rečima Nenada Veskovića, šefa Službe za eksternu prodaju, čak 75 do 80 odsto naših državljana ne kreće na put u inostranstvo bez polise osiguranja.

- Polisama putnog zdravstvenog osiguranja godišnje osiguramo između 150.000 i 200.000 građana. Ova polisa je veoma važna jer omogućava kompletnu zdravstvenu zaštitu od svih nepredviđenih i iznenadnih zdravstvenih problema na raznim destinacijama u inostranstvu. I formalno, ona predstavlja svojevrsnu zdravstvenu knjižicu. Naše iskustvo govori da su, osim turista koji putuju do dalekih, ali bližih destinacija, za ovu polisu osiguranja sve više zainteresovani i biznismeni koji odlaze na poslovna putovanja - podseća Vesković

On u tom kontekstu ukazuje na profesionalan korporativni nastup kompanija, koje za poslovna putovanja svojih zaposlenih u zemlje regiona, obavezno kupuju polise putničkog zdravstvenog osiguranja, čime manifestuju društveno odgovorno ponašanje.

- See more at: http://www.danas.rs/dodaci/biznis/polisa_koja_pokriva_troskove_lecenja_i_do_30000_evra.27.html?news_id=275603#sthash.xz7KBYhp.dpuf

"Primetan je trend rasta broja izdatih polisa onlajn putnog zdravstvenog osiguranja, jer su putnici shvatili da za minimalne iznose premije, do 3.000 dinara, brigu o eventualnim zdravstvenim problemima mogu da prepuste stručnjacima. Asistenska kuća Coris izmiriće obaveze prema lekaru i platiti ostale troškove nastale zbog kupovine lekova ili drugih medicinskih sredstava. Činjenica je takođe da će maksimalno u roku od 14 dana od dana podnošenja zahteva biti refundirani svi do tad nastali troškovi korisnika" objašnjava za Danas Bojan Vučić, ekspert za onlajn prodaju As osiguranja.

Kao novinu na tržištu osiguranja u Srbiji, Vučić ističe kupovinu tog proizvoda posredstvom interneta. „Korisnici se još uvek navikavaju na mogućnost kupovine polise putnog osiguranja kako za sebe, tako i za kompletnu porodicu, iz fotelje, odnosno bez odlaska u poslovnicu ili čekanja u redovima“, ističe Vučić. On podseća i na to da je ugovaranjem paketa putnog zdravstvenog osiguranja, u slučaju bilo kakvog zdravstvenog problema, obezbeđena usluga potpunog zbrinjavanja bolesnika. To podrazumeva nabavku lekova i medicinskog materijala, zatim specijalističke preglede i prevoz do najbliže medicinske ustanove, bolničko lečenje, kao i transport do stana, ukoliko je reč o težim medicinskim slučajevima.

"To praktično znači da osiguranik, koji se našao u nevolji, pozivom kol centra aktivira polisu i od tog trenutka brigu o njemu preuzimaju profesionalci. U slučaju nezgode tokom putovanja u zemlji i inostranstvu troškovi zbrinjavanja povređenog zavise od vrste usluge koja se pruža čija vrednost može premašiti 30.000 evra" ističe Vučić.

Prema rečima Aleksandra Perića, direktora Sektora za zdravstveno osiguranje Delta Đeneralija, zainteresovanost za ovu vrstu usluge ima trend rasta. „Mi u ovom trenutku imamo više od 200.000 klijenata korisnika putnog zdravstvenog osiguranja. Zanimljivo je, takođe, da je trend rasta prodatih polisa karakterističan i za putnike koji idu na kraća putovanja, ili na bliže destinacije, a znatno povećanje prodaje beležimo za odlaske u Crnu Goru“, kaže Perić.

Da je putno osiguranje postalo gotovo opšteprihvaćena praksa kod domaćih putnika, potvrdili su i u Dunav osiguravajućoj kući. Prema rečima Nenada Veskovića, šefa Službe za eksternu prodaju, čak 75 do 80 odsto naših državljana ne kreće na put u inostranstvo bez polise osiguranja.

"Polisama putnog zdravstvenog osiguranja godišnje osiguramo između 150.000 i 200.000 građana. Ova polisa je veoma važna jer omogućava kompletnu zdravstvenu zaštitu od svih nepredviđenih i iznenadnih zdravstvenih problema na raznim destinacijama u inostranstvu. I formalno, ona predstavlja svojevrsnu zdravstvenu knjižicu. Naše iskustvo govori da su, osim turista koji putuju do dalekih, ali bližih destinacija, za ovu polisu osiguranja sve više zainteresovani i biznismeni koji odlaze na poslovna putovanja" podseća Vesković

On u tom kontekstu ukazuje na profesionalan korporativni nastup kompanija, koje za poslovna putovanja svojih zaposlenih u zemlje regiona, obavezno kupuju polise putničkog zdravstvenog osiguranja, čime manifestuju društveno odgovorno ponašanje.

Domaće tržište osiguranja

Prema udelu na tržištu, putno osiguranje zauzima peto mesto u konkurenciji sa 18 vrsta neživotnih osiguranja. Prema izveštaju Narodne banke Srbije za 2012. godinu, učešće putnog zdravstvenog osiguranja dostiglo je gotovo 200 miliona dinara, što je oko 2,5 odsto ukupnog domaćeg tržišta osiguranja. Inače, najpopularniji su osiguranje od odgovornosti kod upotrebe motornih vozila i osiguranje motornih vozila, sa tržišnim učešćem od 53 odsto, slede osiguranja imovine sa 27,5 odsto, i osiguranje od posledica nezgode 8 odsto.

Doplata za ski rizik

Većina osiguravajućih kuća u cenu svojih polisa putnog zdravstvenog osiguranja ne uračunava ski rizik. „Ski rizik se može uključiti u polisu putnog osiguranja i doplata za tu vrstu rizika je najčešće 50 odsto vrednosti polise. Pritom smo imali u vidu veću verovatnoću od povreda, ali i njihovu ozbiljnost, kao i kompleksnost metoda lečenja i rehabilitacije“, objašnjava Bojan Vučić iz As osiguranja.

Pošaljite komentar

Prijavite se na našu mejling listu

Želite da povremeno dobijate aktuelne informacije iz oblasti osiguranja?