Osiguranje internetom
Osiguranje internetom

Podmlađivanje osiguranika u decembru

01 Dec 2013 Komentara (0)Osiguranje života / Životno osiguranje / Privatna penzija / Lična renta / Riziko osiguranje / Štedno-rentna osiguranja / Osiguranja za decu / Osiguranje za penzionere / Osiguranje za treće dob /

Podmlađivanje osiguranika u decembru

Kod zaključivanja ugovora o osiguranju života jedan od ključnih faktora koji utiču na visinu osigurane sume, dužinu trajanja osiguranja, a samim tim i ostvarenu dobit po isteku osiguranog perioda, je pristupna starost osiguranika. Pristupna starost kod životnih osiguranja se računa jednostavnom metodologijom da se od kalendarske godine u kojoj je datum početka osiguranja odbija godina rođenja osiguranika. Drugim rečima sve osobe rođene u jednoj kalendarskoj godini, bez obzira na stvaran datum rođenja, sa aspekta osiguranja imaju isti broj godina.

Takođe prema uslovima za zaključenje osiguranja života, sva osiguranja zaključena u jednom kalendarskom mesecu počinju sa datumom 01. u sledećem kalendarskom mesecu, što u konkretnom slučaju za decembar bilo koje kalendarske godine znači da sva osiguranja životna osiguranja zaključena u ovom mesecu počinju sa datumom 01.01. sledeće kalendarske godine.

Najjednostavnije, svi oni koji uzmu osiguranje u decembru su u stvari već godinu dana stariji,a to je za svakog osiguranika gubitak jer je sa aspekta osiguranja godinu dana stariji,a samim tim je i osigurana suma manja, eventualno dužina osiguranja, zbog ograničenja koja postoje kada se osiguranje mora okončati, može biti kraće za godinu dana, a samim tim i ostvarena dobit se smanjuje jer je investicioni period bio kraći.

Kako klijenti ne bi trpeli štetu zbog ovakvih uslova osiguranja, osiguravajuće kuće i ove godine izlaze u susret svima onima koji žele da sačuvaju godinu na izmaku i da u njoj zaključe ugovor o osiguranju života. U tom smislu dobrim delom decembra, omogućeno je ugovaranje životnog osiguranja sa datumom početka 01.12.2013.godine, odnosno retroaktivno, čime se svi zainteresovani "podmlađuju" bar kroz uslove zaključenja osiguranja života koji su za njih, inače, važili tokom ove 2013. godine.

Ukoliko ste još uvek neodlučni, ovo je prava motivacija i prilika koju treba iskoristiti.  Mnoge stvari u životu se mogu promeniti, popraviti i poboljšati u godinama koje dolaze, jedino neumitno, se nemože vratiti vreme i biti godinu dana mlađi.... izuzev sa aspekta osiguranja života i osiguravajućih kuća koje daju ovu jedinstvenu priliku da se "sačuva" godinu dana života. Prava vrednost ove mogućnosti se tek zaista spozna u godinama koje dolaze kroz osiguravajuću zaštitu koja se dobije i sigurnost kojom obezbeđujete sebe i svoje najmilije.

Osiguranje života je najbolja zaštita od posledica vanrednih i neželjenih štetnih događaja kojima svako može biti iznenada i neplanirano izložen, ali i izuzetno kvalitetan i siguran način da se uz osiguranje života uloženi kapital kvalitetno oplodi i sačuva za budućnost....za svaki slučaj i zlu netrebalo!

Pošaljite komentar

Prijavite se na našu mejling listu

Želite da povremeno dobijate aktuelne informacije iz oblasti osiguranja?