Osiguranje internetom
Osiguranje internetom

Osiguranje na Kopaonik biznis forumu

07 Mar 2015 Komentara (0)Osiguranje imovine / Osiguranje rizika / Osiguranje od elementarnih nepogoda / Obavezno osiguranje / Rizik poplava i bujica / Osiguranje od poplava i bujica / Biznis forum / Panel o osiguranju / Kopaonik /

Osiguranje na Kopaonik biznis forumu

Izvor: TANJUG, RTS, B92, SES

Na panelu "Ključna pitanja u osiguranju u periodu oporavka" najviše se govorilo o novom Zakonu o osiguranju, ali i o izazovima koje su za osiguravajuća društva proizvele elementarne nepogode.

Tako, osvrćući se na problem osiguranja u poljoprivredi, generalni sekretar Udruženja osiguravača Srbije Vladan Manić je ukazao da se ne povećava broj osiguranika u ovoj oblasti bez obzira na značajno učešće države u premiji osiguranja.

Na forumu se inače, nekoliko puta, čula ocena da se osiguravači nedovoljno bave edukacijom stanovništva u ovoj oblasti što može biti ključan činilac razumevanja značaja osiguranja naročito kada se radi recimo o elementarnim nepogodama ili osiguranju u poljoprivredi.

S druge strane ističe se izuzetan potencijal koje tržšte osiguranja ima u Srbiji.

"Stranci su pre nas shvatili perspektivu srpskog tržišta, jer je većina osiguravajućih društava sa stranim kapitalom. Srbija Ima nisku premiju po glavi stanovika, među nižima u regionu", rekao je Manić.

Ocenjeno je da novi Zakona o osiguranju donosi nove standarde i prilagođenost propisima EU. Međutim panelisti su se složili da nisu uvažene neke od njihovih primedbi. Osiguravajuće kompanije navode da je novi Zakon omogućio liberalizaciju prodaje polise, ali su istakli da je upravo tu mogućnost onemogućio Zakon o radu.

Član Izvršnog odbora Wiener Städtische osiguranja Zoran Blagojević, učestvujući na panelu, poručio je da Srbija ima veliki potencijal za rast industrije osiguranja posebno u domenu životnog osiguranja. On je naveo da je tržište osiguranja nerazvijeno i kao primer izneo podatak da je polisa životnog osiguranja po glavi stanovnika u Srbiji skoro deset puta manja od evropskog proseka. Precizirao je da je premija životnog osiguranja u Srbiji sa 95 miliona evra u 2011. godini porasla na svega 123 miliona evra u 2013. godini. Koliko su ove cifre skromne, najbolje govori podatak da je, kako je naveo, visina premije po glavi stanovnika u ovom periodu porasla sa 13 na 17 evra, dok je učešće premije u BDP-u u posmatranom periodu poraslo sa 0,3% na 0,4%. Na drugoj strani, na tržištu EU, premija životnog osiguranja se u ovom periodu kretala od 613, 5 milijardi evra do 636 milijardi evra.

"To znači da je premija po glavi stanovnika iznosila 1.216 evra u 2011. godini da bi se samo dve godine kasnije popela na 1.255 evra, ili da se premija životnog osiguranja u odnosu na BDP u posmatranom periodu kretala od 4,7% do 4,8%", istakao je Blagojević.

On je posebno ukazao da je životno osiguranje na razvijenim evropskim tržištima svoju eskpanziju doživelo uz pomoć države, te ukazao da se značajniji rast ovog segmenta osiguranja u Srbiji može postići samo uz poreske olakšice koje će država dati građanima.

Posebno je istaknuta činjenica da je odnos neživotnih i životnih osiguranja 2:1 u korist neživotnih.

Takođe generalni sekretar Udruženja osiguravača Srbije Vladan Manić istakao je da to Udruženje ni posle tri godine pregovora nije moglo sa kosovskim organima vlasti da zaključi sporazum o osiguranju vozila, iako je ponudilo značajno sniženje cena usluga. Napominjući da je Udruženje odbilo potpisivanje bilo kakvog sporazuma o naplati osiguranja za vozila koja prelaze administrativnu liniju sa Kosovom i Metohijom, Manić je rekao da je osim značajnog sniženja cena osiguranja, Udruženje ponudilo široku i raznovrsnu tarifu kojom bi se omogućila sloboda kretanja ljudi, robe i usluga. Manić je naveo da je Udruženje osiguravača odbilo da potpiše sporazum sa kosovskim organima i da ga nije moglo prihvatiti, jer bi to indirektno značilo priznanje državnosti Kosova.
 

Pošaljite komentar

Prijavite se na našu mejling listu

Želite da povremeno dobijate aktuelne informacije iz oblasti osiguranja?