Osiguranje internetom
Osiguranje internetom

Okončana likvidacija MetLife osiguranja u Srbiji

17 Feb 2016 Komentara (0)Novosti / Novosti iz osiguranja / Osiguranje / Osiguravajuće kuće / Wiener Stadtische Osiguranje / Vienna Insurance Group / WSO / VIG / Generali / Generali osiguranje / Generali Group / MetLife /

Okončana likvidacija MetLife osiguranja u Srbiji

Ugovor o prenosu portfelja dobio je odobrenje regulatora, Narodne banke Srbije, i na osnovu njega MetLife je preneo većinu svog portfelja u Srbiji društvu WSO, i to deo koji čine polise osiguranja za slučaj smrti ili doživljenja i osiguranja za slučaj doživljenja. To je inače bio prvi prenos portfelja između dva operativna osiguravajuća društva u Srbiji.

Nakon prenosa tog dela portfelja usledio je i prenos preostalog portfelja na društvo Generali Srbija a.d. Beograd, i to godišnje obnovljivih riziko osiguranja za slučaj smrti i godišnje obnovljivih riziko osiguranja za slučaj smrti ili potpunog, trajnog invaliditeta, nakon čega je MetLife završio prenos celog svog portfelja u Srbiji. Posljednji korak ovog društva u napuštanju tržišta bio je pribavljanje saglasnosti regulatora za dobrovoljnu likvidaciju, što je predstavljalo i prvu dobrovoljnu likvidaciju nekog osiguravajućeg društva u Srbiji.
 

Pošaljite komentar

Prijavite se na našu mejling listu

Želite da povremeno dobijate aktuelne informacije iz oblasti osiguranja?