Osiguranje internetom
Osiguranje internetom

Održivost u fokusu nove korporativne strategije Uniqa Grupe

14 Dec 2020 Komentara (0)Novosti / Novosti iz osiguranja / Uniqa / Uniqa osiguranje / Uniqa Grupa /

Održivost u fokusu nove korporativne strategije Uniqa Grupe

Izvor: Uniqa

Uniqa-ina strategija održivosti izgrađena je na sledećim osnovama:

  • Politika ulaganja u skladu sa načelima održivosti koja podržava austrijski i evropski put ka klimatskoj neutralnosti 2040. i 2050. godine
  • Proizvodi koji se bave održivošću
  • Uzorno operativno upravljanje sa pažnjom na ekološke i socijalne ciljeve
  • Transparentno i kontinuirano izveštavanje o napretku na području održivosti i spremnost da se podvrgne ocenjivanju
  • Bliski i saradnički odnos sa aktivistima i udruženjima radi promovisanja održivosti
  • Politika održivog ulaganja
Kao deo svoje investicione politike, Uniqa radi na kontinuiranom poboljšanju sistema bodovanja koji je uveden kako bi se dosledno nastavio put ka klimatskoj neutralnosti gde se Uniqa posebno oslanja na međunarodnu saradnju sa priznatim orgnizacijama i udruženjima i čvrsto je uspostavila temeljna načela odgovornog ulaganja u vlastitim instrukcijama u vezi sa ulaganjem. Pariški klimatski ciljevi kontinuirano su integrisani u proces investiranja kako bi se podržali evropski i nacionalni klimatski ciljevi. Kako bi pratila realnu ekonomiju na putu do upravljanja kroz štednju resursa, Uniqa dalje proširuje zelena ulaganja u skladu sa agendom EU, kroz nova ulaganja u vrednosti od najmanje milijardu evra do 2025. godine.
 
Što se tiče vlastitih proizvoda, Uniqa planira proširiti postojeći portfelj dodatnim ekološkim mogućnostima ulaganja i podstaći održive penzione planove. Uz to, Uniqa želi motivisati kupce da usvoje održiviji način života i održivu ekonomiju, te im na taj način postepeno nudi potpuno održiv asortiman proizvoda. Kao prvi korak u ovom smeru, Uniqa se fokusirala na dodatne module proizvoda (npr. E-mobilnost i domaćinstva sa niskom emisijom CO2) i poboljšani kvalitet savetovanja u pogledu iskorišćavanja resursa i smanjenja CO2.
 
Uniqa se obavezala na cilj korporativne grupe da kontinuirano smanjuje vlastitu emisiju CO2, tako da će njene operacije biti klimatski neutralne najkasnije do 2040. godine. Posebna se pažnja posvećuje tekućem poslu upravljanja voznim parkom i poslovnim putovanjima. U Austriji će se prosečna emisija CO2 iz službenih automobila smanjiti sa sadašnjih, već uzornih 99g CO2/km, na 80g CO2/km do 2025. godine. Uz to, uvoženje solarnih instalacija, poboljšanje sistema grejanja/hlađenja, uvođenje LED rasvete kao i generalno praćenje utroška energije su na dnevnom redu. Uniqa će u budućnosti takođe pažljivo pratiti međunarodne certifikate, standarde i održivo operativno upravljanje među svojim dobavljačima.
 
Napredak koji Uniqa postiže na putu ka većoj održivosti i klimatski neutralnim operacijama u potpunosti je transparentan i objavljuje se u redovnim izvještajima o napretku. 

Pošaljite komentar

Prijavite se na našu mejling listu

Želite da povremeno dobijate aktuelne informacije iz oblasti osiguranja?