Osiguranje internetom
Osiguranje internetom

Odlični rezultati Sava Re

23 Nov 2020 Komentara (0)Novosti / Novosit iz osiguranja / Sava / Sava osiguranje / Sava Grupa / Sava Re /

Odlični rezultati Sava Re

Izvor: Sava osiguranje

Međutim, grupa za reosiguranje upozorava da su nakon datuma izveštavanja otkriveni povećani rizici vezano sa mogućim dodatnim negativnim uticajima pandemije covida-19 na poslovanje grupe, što je dovelo do otkazivanja skupštine radi odlučivanja o predloženoj raspodeli dobiti ove godine.
 
Tako će se dodatnih 10 miliona evra rezervisati za pokrivanje mogućeg manjka prihoda na određenim tržištima EU. Povećanje prihoda najvećim je delom rezultat uključivanja Vita životnog osiguranja u grupu, širenja poslovanja FOS-a (freedom of servide) koje Zavarovalnica Sava obavlja u državama članicama EU i rasta neživotnih osiguranja u Sloveniji kao i poslova reosiguranja. Uz smanjenje nivoa troškova, manji obim šteta takođe je doprineo povoljnoj profitabilnosti zbog niže učestalosti potraživanja od automobilskog osiguranja i odsutnosti velikih katastrofalnih događaja.

Pošaljite komentar

Prijavite se na našu mejling listu

Želite da povremeno dobijate aktuelne informacije iz oblasti osiguranja?