Osiguranje internetom
Osiguranje internetom

Od januara novi uslovi za odlazak u penziju

23 Dec 2014 Komentara (0)Osiguranje života / Životno osiguranje / Privatna penzija / Lična renta / Riziko osiguranje / Štedno-rentna osiguranja / Osiguranja za decu / Osiguranje za penzionere / Osiguranje za treće doba / Privatni penzioni fondovi / Privatni penzijski fondovi / Penzioni fond / Penzijski fond /

Od januara novi uslovi za odlazak u penziju

Izvor: TANJUG, RTS

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje podsetio je građane da od 1. januara 2015. godine stupaju na snagu nove odredbe Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Fond navodi da će se do 2032. godine kod žena postepeno pomerati uslovi za penzionisanje u pogledu godina života, da bi od te godine i žene imale uslov za punu starosnu penziju sa navršenih 65 godina života.

Kod muškaraca i dalje važe uslovi penzinisanja sa 65 godina života i najmanje 15 godina staža.

Osim ovog osnova za punu starosnu penziju, i muškarci i žene mogu to pravo ostvariti sa navršenih 45 godina staža, bez obzira na godine života.

Od 1. januara, i muškarci i žene će imati mogućnost prevremenog penzionisanja, tako što će muškarcima biti potrebno 40 godina staža i najmanje 55 godina života, a ženama 36,4 godine staža i najmanje 54,4 godine.

U ovom slučaju, penzija se trajno umanjuje za 0,34% za svaki mesec pre navršenih godina života propisanih za sticanje prava na punu starosnu penziju u toj kalendarskoj godini.

Ukupan iznos umanjenja za prevremenu penziju maksimalno može da iznosi 20,4%.

Građanima koji nameravaju da se penzionišu po propisima koji važe u ovoj godini, radni odnos mora da prestane najkasnije 30. decembra.

Zahtev za penziju se podnosi najkasnije do 31. decembra, što može da se učini i poštom, preporučenom pošiljkom.

Sve filijale Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje radiće puno radno vreme 31. decembra, a Filijala u Beogradu radiće poslednja tri dana do 18 časova, kako bi se  osiguranicima koji ispunjavaju uslov za penziju po važećem zakonu za ovu godinu omogućilo da blagovremeno podnesu zahtev.

Strarosna granica za žene i godine staža pomeraju se svakog januara, tako da 2024. nećemo imati penzionere mlađe od 60 godina, a za prevremeno penzionisanje i muškaraca i žena biće neophodno 40 godina staža.

Pošaljite komentar

Prijavite se na našu mejling listu

Želite da povremeno dobijate aktuelne informacije iz oblasti osiguranja?