Osiguranje internetom
Osiguranje internetom

Obaveštenje o polaganju stručnog ispita za sticanje zvanja ovlašćenog zastupnika u osiguranju u vanrednom februarskom ispitnom roku

15 Jan 2019 Komentara (0)Nadzor osiguranja / NBS / Narodna Banka Srbije / Osiguranje / Sektor osiguranja / Stručni ispit / Ovlašćeni zastupnik /

Obaveštenje o polaganju stručnog ispita za sticanje zvanja ovlašćenog zastupnika u osiguranju u vanrednom februarskom ispitnom roku

Izvor: NBS

Rok za prijavljivanje kandidata je 6. februar 2019. godine. Prijave s kompletnom dokumentacijom podnose se Narodnoj banci Srbije, Sektoru za nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja, Odeljenju za pravna pitanja – Grupi za sprovođenje stručnih ispita za sticanje zvanja u delatnosti osiguranja i dobrovoljnih penzijskih fondova, Nemanjina 17, Beograd.
 
 
Informacije o ponovnom polaganju stručnog ispita: Lica koja nisu položila stručni ispit u prethodnom ispitnom roku za ovlašćenog zastupnika mogu se prijaviti za polaganje u vanrednom februarskom ispitnom roku.
 
 
Za organizaciju ponovnog ispita, kao i za spisak kandidata, važe isti termini kao i za stručni ispit.
 
Spisak kandidata sa satnicom polaganja biće objavljen na internet stranici Narodne banke Srbije 20. februara 2019. godine.
 
Literatura: Priručnik za obuku za polaganje stručnog ispita za sticanje zvanja ovlašćenog posrednika i ovlašćenog zastupnika u osiguranju
 
Za sve dodatne informacije možete se obratiti Sektoru za nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja, Odeljenju za pravna pitanja – Grupi za sprovođenje stručnih ispita za sticanje zvanja u delatnosti osiguranja i dobrovoljnih penzijskih fondova, na telefone: 011/333-8211, 333-8528 i 333-8212.
 
Sektor za nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja

Pošaljite komentar

Prijavite se na našu mejling listu

Želite da povremeno dobijate aktuelne informacije iz oblasti osiguranja?