Osiguranje internetom
Osiguranje internetom

Obaveštenje o polaganju stručnog ispita za sticanje zvanja ovlašćenog posrednika i ovlašćenog zastupnika u osiguranju za majski ispitni rok

24 Apr 2019 Komentara (0)Nadzor osiguranja / NBS / Narodna Banka Srbije / Osiguranje / Sektor osiguranja / Stručni ispit / Ovlašćeni zastupnik / Ovlašćeni zastupnik /

Obaveštenje o polaganju stručnog ispita za sticanje zvanja ovlašćenog posrednika i ovlašćenog zastupnika u osiguranju za majski ispitni rok

Izvor: NBS

Rok za prijavljivanje kandidata je 10. maj 2019. godine. Prijave sa kompletnom dokumentacijom podnose se Narodnoj banci Srbije, Sektoru za nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja – Grupa za sprovođenje stručnih ispita za sticanje zvanja u delatnosti osiguranja i dobrovoljnih penzijskih fondova, Nemanjina 17, Beograd.
 
 
Lica koja su zvanje ovlašćenog posrednika, odnosno ovlašćenog zastupnika stekla u inostranstvu, radi sticanja tog zvanja u Republici Srbiji mogu polagati dodatni ispit na srpskom jeziku koji se odnosi na poznavanje domaćih propisa iz oblasti osiguranja. Prijave sa kompletnom dokumentacijom podnose se Narodnoj banci Srbije, Sektoru za nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja – Grupa za sprovođenje stručnih ispita za sticanje zvanja u delatnosti osiguranja i dobrovoljnih penzijskih fondova, Nemanjina 17, Beograd.
 
 
Informacije o ponovnom polaganju stručnog/dodatnog ispita:
 
Lica koja nisu položila stručni/dodatni ispit u prethodnom ispitnom roku za ovlašćenog posrednika, odnosno ovlašćenog zastupnika mogu se prijaviti za polaganje u majskom ispitnom roku.
 
 
U pogledu organizacije ponovnog/dodatnog ispita, kao i spiska kandidata važe isti termini kao i za stručni ispit.
 
Spisak kandidata sa satnicom polaganja će biti objavljen na internet stranici Narodne banke Srbije 20. maja 2019. godine.
 
Za sve dodatne informacije možete se obratiti Sektoru za nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja-Grupi za sprovođenje stručnih ispita za sticanje zvanja u delatnosti osiguranja i dobrovoljnih penzijskih fondova na telefon: 011/333-8211, 333-8528 i 333-8212.
 
Sektor za nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja

Pošaljite komentar

Prijavite se na našu mejling listu

Želite da povremeno dobijate aktuelne informacije iz oblasti osiguranja?