Osiguranje internetom
Osiguranje internetom

Obaveštenje o polaganju stručnog ispita za sticanje zvanja ovlašćenog posrednika i ovlašćenog zastupnika u osiguranju za decembarski ispitni rok

18 Oct 2016 Komentara (0)Nadzor osiguranja / NBS / Narodna Banka Srbije / Osiguravajuće kuće / Osiguranje / Sektor osiguranja / Zastupnici u osiguranju / Posrednici u osiguranju /

Obaveštenje o polaganju stručnog ispita za sticanje zvanja ovlašćenog posrednika i ovlašćenog zastupnika u osiguranju za decembarski ispitni rok

Izvor: NBS

Rok za prijavljivanje kandidata je 22. novembar 2016. godine. Prijave sa kompletnom dokumentacijom podnose se Narodnoj banci Srbije, Sektoru za nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja – Grupa za sprovođenje stručnih ispita, Nemanjina 17, Beograd.
 
Spisak kandidata sa satnicom polaganja će biti objavljen na internet stranici Narodne banke Srbije do 7. decembra 2016. godine.
 
Takođe, lica koja su zvanje ovlašćenog posrednika, odnosno ovlašćenog zastupnika stekla u inostranstvu, radi sticanja tog zvanja u Republici Srbiji mogu polagati dodatni ispit na srpskom jeziku koji se odnosi na poznavanje domaćih propisa iz oblasti osiguranja. Prijave sa kompletnom dokumentacijom podnose se Narodnoj banci Srbije, Sektoru za nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja – Grupa za sprovođenje stručnih ispita, Nemanjina 17, Beograd. U pogledu organizacije dodatnog ispita, kao i spiska kandidata važe isti termini kao i za stručni ispit.
 
Za sve dodatne informacije možete se obratiti Sektoru za nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja na telefon: 011/333-8211, 333-8528 i 333-8212.

Pošaljite komentar

Prijavite se na našu mejling listu

Želite da povremeno dobijate aktuelne informacije iz oblasti osiguranja?