Osiguranje internetom
Osiguranje internetom

O osiguranju na Kopaonik biznis forumu

06 Mar 2014 Komentara (0)Osiguranje imovine / Osiguranje rizika / Osiguranje od elementarnih nepogoda / Obavezno osiguranje / Rizik poplava i bujica / Osiguranje od poplava i bujica / Biznis forum / Panel o osiguranju / Kopaonik /

O osiguranju na Kopaonik biznis forumu

Izvor: Tanjug

Od početka ekonomske krize 2008. godine nijedna osiguravajuća kuća u Srbiji nije bankrotirala, a perspektive razvoja ovog sektora su velike.

I to bez obzira na nivo razvijenosti našeg društva, ocenili su učesnici Kopaonik biznis foruma.

Ne može osiguranje biti razvijeno u državi u kojoj je sve drugo nerazvijeno, rekao je predsednik Upravnog odbora Wiener Städtische osiguranja
Branko Krstonošić.

On je mišljenja da država ne treba da pomaže osiguravajućim društvima već da putem poreskih olakšica stimuliše ubrzani razvoj životnog osiguranja.

Krstonošić je naglasio da kada je osiguranje u pitanju nema rešenja na kratak rok jer su efekti vidljivi tek nakon 10 i više godina.

Franz Weiler, direktor Uniqa International, rekao je da treba urediti tržište osiguranja da bi slobodno tržište moglo da poboljša ukupnu situaciju. On je izrazio nadu da će zajedno sa regulatornim telom, koji treba da obezbedi funkcionisanje tržišta osiguranja, i Vladom Srbije uspeti da se reši problem.

Tržište osiguranja u Srbiji je potencijal za sve zainteresovane strane na tržištu - građane, privredu i vladu, istakao je Weiler.

On je naveo da treba doneti nov Zakon o osiguranju, zakon o posrednicima u osiguranju koji, kako je rekao, nedostaje Srbiji, a treba učiniti i mnogo više na povećanju transparentnosti tržišta.

Generalni direktor Axa osiguranja u Srbiji Adamantios Chatzistylis je rekao da Srbija predstavlja malo tržište koje nije dovoljno otvoreno za konkurenciju.

Na tržište osiguranja pozitivno će uticati sam proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji i harmonizacija lokalnih standarda sa evropskim direktivama, rekao je on i dodao da su potrebni poreski podsticaji osiguranja, podele rizika pružaoca usluge i koordinacija državnog i privatnog sektora.

Pošaljite komentar

Prijavite se na našu mejling listu

Želite da povremeno dobijate aktuelne informacije iz oblasti osiguranja?