Osiguranje internetom
Osiguranje internetom

Nove tarife za osiguranje profesionalne odgovornosti organizatora putovanja

28 Jan 2019 Komentara (0)Osiguranje odgovornosti / Osiguranje profesionalne odgovornosti / Osiguranje profesionalne odgovornosti turističkih agencija / Osiguranje turističkih agencija /

Nove tarife za osiguranje profesionalne odgovornosti organizatora putovanja
Razlog za ovako drastično poskupljenje osiguranja profesionalne odgovrnosti organizatora putovanja treba tražiti u činjenici da je u poslednje 3 godine veći broj turističkih agencija, među kojima i neke, do tada vodeće na tržištu, bankrotiralo, te  osiguravajuće kuće ovaj sektor smatraju visokorizičnim za poslovanje jer je sav teret tih bankrota pao na same osiguravače. U tom smislu samo 4 osiguravajuće kuće dale su svoju ponudu o iznosu premije osiguranja za 2019. godinu. Tako će najmanja polisa osiguranja, za osiguranu sumu od 300.000 evra, koštati 3.500 evra dok će najveće agencije, sa najvećim prometom i brojem putnika, plaćati čak 12.000 evra, za razliku od poslednje 3 godine kada je taj trošak za agencije bio od 70.000 do 100.000 dinara.
 
Ovo je izazvalo pravu buru među turističkim radnicima jer je za očekivati da veliki broj malih i srednjih turističkih agencija neće moći platiti ovoliki iznos za premiju osiguranja koja je preduslov za bavljenje ovom delatnošću. Tako su turističke agencije zatražile, da se visina premije određuje prema prometu svake pojedine agencije te da se trenutna cena premije smanji, odnosno da se premosti period do donošenja novog Zakona o turizmu koji se očekuje do početka oktobra.
 
Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija (YUTA) takođe ukazuje da  uz novi zakon o turizmu treba doneti i novi pravilnik koji bi regulisao sistem garancija za putovanja odnosno obaveze prema osiguravačima po tom osnovu. On takođe, u izjavi za dnevni list Politika, naglašava da ova situacija neminovno neznači da će male agencije prestati sa radom jer većina njih su subagenti, odnosno bave se preprodajom aranžmana velikih turističkih agencija, odnosno da ne očekuju bitnije promene cena turističkih aranžmana u nastupajućoj sezoni!
 
Prema raspoloživim podacima u Srbiji trenutno posluje oko 560 organizatora putovanja od kojih je više od 120 već prihvatilo novu cenu premije osiguranja!

Pošaljite komentar

Prijavite se na našu mejling listu

Želite da povremeno dobijate aktuelne informacije iz oblasti osiguranja?