Osiguranje internetom
Osiguranje internetom

Nivo novca u sistemu životnog osiguranja ispod proseka

07 Oct 2015 Komentara (0)Osiguranje života / Životno osiguranje / Privatna penzija / Lična renta / Riziko osiguranje / Štedno-rentna osiguranja / Osiguranja za decu / Osiguranje za penzionere / Osiguranje za treće dob /

Nivo novca u sistemu životnog osiguranja ispod proseka

Izvor: TANJUG

Savetnik u sektoru za finansijski sistem Ministarstva finansija Dejan Hadžić rekao je da je od ukupnog korpusa “osiguravajućih” medijskih objava, udeo vezan za životno osiguranje drastično opao sa 16,7% u 2012. godini na skromnih 8,8% u prvoj polovini 2015.godine.

 

Stanje industrije životnog osiguranja u stvari daleko je od idealnog, pre svega zbog činjenice da rast jeste veliki, ali sa jako niske polazne tačke, koja je drastično niža od donje granice evropskog proseka, što ukazuje da je važna ozbiljna medijska kampanja kojom bi se na sistemski način najšira javnost informisala o svim prednostima ovog vida dugoročne štednje, rečeno je na skupu.

 

Nikola Rodić, direktor Odeljenja za aktuarske poslove i statistiku Narodne banke Srbije, ukazao je na činjenicu da je ove godine ukupni broj korisnika životnog osiguranja u Srbiji prešao brojku od 500.000 korisnika, a da ove usluge u Srbiji pruža 11 osiguravajućih kuća, koja su 2014.godine akumulirala investicioni potencijal u vrednosti od 57 milijardi dinara. To je veliki rast u odnosu na 2005. godinu, kada je taj iznos bio 3,9 milijardi dinara, navodi se u saopštenju. "“Novozaključeni ugovori tokom 2014. godine imaju svoj udeo u ukupnom broju polisa životnih osiguranja od blizu 33%, što je veoma pozitivan podatak”", zaključio je Rodić.

 

Samostalni savetnik u Privrednoj komori Srbije Vladimir Đorđević rekao je da je dilema sa kojom se suočavamo kada je reč o proceni neophodnih uslova za ozbiljniji rast industrije životnog osiguranja, slična dilemi šta je starije: kokoška ili jaje. "Tako je jak sektor osiguranja jedan od generatora jake privrede, a sa druge strane potrebna je jaka privreda koja kod građana generiše višak koji može da se uloži u životno osiguranje. Kada je reč o komunikaciji sa javnošću, običnom građaninu ne znači puno podatak o rastu premije, mnogo više znače podaci o isplaćenim premijama, a taj iznos u Srbiji tokom 2014.godine bio je na nivou od 4,7 milijardi dinara”", rekao je on.


Na skupu je rečeno da bi sveobuhvatna zajednička medijska strategija u promociji životnog osiguranja bila neprocenjiva, da društva imaju zajednički interes koji bi u saradnji sa medijima i državom mogao biti uspešno sproveden kako bi broj korisnika polisa životnog osiguranja u Srbiji bio veći, a ne na nivou nominalnog statističkog rasta koji u ukupnom zbiru i dalje predstavlja rezultat koji je drastično ispod najnižih tržišnih udela u državama EU.

Pošaljite komentar

Prijavite se na našu mejling listu

Želite da povremeno dobijate aktuelne informacije iz oblasti osiguranja?