Osiguranje internetom
Osiguranje internetom

NOPS: Društva za osiguranje godinama nezakonito uvećavaju premije?

26 Nov 2014 Komentara (0)NOPS / Nadzor osiguranja / NBS / Narodna Banka Srbije / Osiguravajuće kuće / Osiguranje / Sektor osiguranja / Zakon o osiguranju / Zaštita potrošača / Zaštita korisnika osiguranja /

NOPS: Društva za osiguranje godinama nezakonito uvećavaju premije?

NOPS je obavestio cenjene potrošače da je njihov pravni tim dobio od Narodne Banke Srbije (NBS) autentično tumačenje Odluke o osnovnim kriterijumima bonus-malus sistema koji se primenjuje pri obračunu premije osiguranja od autodgovornosti.

"Suprotno poslovnoj praksi osiguravajućih kuća, a koju podržava i Udruženje osiguravača, društva za osiguranje imaju pravo da osiguraniku naplate uvećanu premiju osiguranja samo u slučajevima kada je u prethodnom periodu izazvao saobraćajnu nezgodu, a ne i u slučajevima ako se iz polise od autodgovornosti osiguranika naplatilo neko treće lice,a da pri tome osiguranik nije skrivio predmetnu nezgodu.", navode iz NOPS-a.

Za ovo je dat i konkretan primer:

"Ukoliko neko lice učestvuje u saobraćajnoj nezgodi za koju nije odgovorno,a iz polise autoodgovornosti tog lica se naplati suvozač (na šta ima pravo), društvo za osiguranje će navedenom licu uvećati premiju osiguranja za sledeću godinu samo na osnovu činjenice da je tom licu aktivirana polisa, što je kako smo naveli, protivzakonito s obzirom na činjenicu da to lice nije izazvalo saobraćajnu nezgodu"

Na kraju NOPS konstatuje da je uz uvećanje cene obaveznog osiguranja za 45% ,koju kao i apsolutna većina građana, smatraju neopravdanom, ovo "novi atak na osiromašeni kućni budžet građana Srbije" i poziva sve zainteresovane koji smatraju da su oštećeni u navedenim situacijama da im se jave radi zaštite svojih prava.

U potpunosti podržavajući stav da niko nema pravo da bilo koju odluku samostalno tumači,a posebno ne da je primenjuje na način da time ostvaruje materijanu dobit bez pravnog osnova na štetu drugih lica(potrošača/osiguranika), bilo bi jako bitno saznati koliko je zaista u praksi bilo slučajeva kada je aktivirana polisa osiguranja od autoodgovornosti, a da vlasnik polise nije bio odgovoran za saobraćajnu nezgodu, u kom procentu ovakve štete učestvuju u ukupno naplaćenim štetama po osnovu aktiviranja polisa osiguranja autoodgovornosti i koja su to slučajevi kada su najčešće bile aktivirane polise osoba koje nisu bili vinovnici saobraćajnih nezgoda. Na taj način bi se realnije sagledao obim eventualne pogrešene primene obračuna bonus-malus sistema, utvrdila visina eventualne štete koju su pretrpeli svi oštećeni u ovom konkretnom slučaju, predupredili bi se ovakvi slučajevi u budućnosti razvijenjem svesti osiguranika o pravima koje ima,a bilo bi izbegnuto i svako medisko špekulisanje sa mukom onih koji su zaista bili oštećeni u nekom ovakvom slučaju.

Pošaljite komentar

Prijavite se na našu mejling listu

Želite da povremeno dobijate aktuelne informacije iz oblasti osiguranja?