Osiguranje internetom
Osiguranje internetom

NBS: Takovo osiguranju dozvola oduzeta po zakonu

13 Apr 2017 Komentara (0)Nadzor osiguranja / NBS / Narodna Banka Srbije / Osiguravajuće kuće / Osiguranje / Sektor osiguranja / Takovo osiguranje /

NBS: Takovo osiguranju dozvola oduzeta po zakonu

Izvor: NBS

Pomenutom društvu naložene su mere nadzora radi uspostavljanja regulatornih standarda, a društvo te mere nije izvršilo, u kom slučaju je propisana imperativna norma oduzimanja dozvole. Dakle, sva odgovornost za ovakav ishod leži na rukovodstvu i vlasnicima pomenutog društva.
 
Mere nadzora koje su izrečene pre oduzimanja dozvole odnosile su se na neispunjavanje regulatornih standarda, prvenstveno u pogledu ekonomskih pokazatelja strukture investicija i kapitalne baze.
 
Podaci navedeni u spornom tekstu, a koji se tiču poslovnog rezultata, kao i toka likvidacionog postupka, sa stanovišta regulatornih zahteva nisu relevantni. Naime, društvo za osiguranje može biti visoko profitabilno, a da pritom ne ispunjava nijedan kvantitativni kriterijum koji je definisao zakon. Razlog tome je što profitabilnost predstavlja interes vlasnika, a zakon definiše standarde koji su u interesu osiguranika. Upravo takve standarde „Takovo osiguranje” godinama pre odlaska u likvidaciju nije ispunjavalo, što će reći i mnogo pre formiranja Fondacije „Dragica Nikolić”, tako da je bilo kakvo dovođenje u vezu navodnih donacija i dozvole za rad ništa drugo do zlonamerna insinuacija, čiji je cilj da naruši ugled ne samo pomenute fondacije i Narodne banke Srbije već i drugih državnih institucija i regulatornog okvira.
 
Radi interesa javnosti, još jednom ćemo ponoviti da:
 
– likvidacioni postupak ima nameru da obešteti poverioce, a ne poseduje nikakve ingerencije da utvrđuje ispravnost oduzimanja dozvole (činjenica da je u likvidacionom postupku bilo dovoljno sredstava za namirenje svih dugovanja ne mora imati bilo kakve veze sa stanjem u društvu pre likvidacije, niti je u ovom slučaju ima);
 
– nije tačno da je „Takovo osiguranje” bilo pred prodajom velikom stranom investitoru, kao što nije tačno da je bilo uspešna kompanija, jer se uspeh meri daleko većim brojem pokazatelja nego što je to finansijski rezultat za godinu dana;
 
– sudski postupak koji je vođen okončan je potvrđivanjem ispravnosti naše odluke, odnosno vlasnici „Takovo osiguranja” spor su izgubili jer nisu imali nijedan argument u svoju korist, osim insinuacija i neistina, koje su na krajnje neprimeren način plasirane u javnost.
 
Kabinet guvernera

Pošaljite komentar

Prijavite se na našu mejling listu

Želite da povremeno dobijate aktuelne informacije iz oblasti osiguranja?