Osiguranje internetom
Osiguranje internetom

NBS: Obaveza kontinuiranog profesionalnog usavršavanja ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju

20 Nov 2019 Komentara (0)Nadzor osiguranja / NBS / Narodna Banka Srbije / Osiguranje / Sektor osiguranja / Kontinuirano profesionalno usavršavanje / Ovlašćeni zastupnik / Ovlašćeni posrednik /

NBS: Obaveza kontinuiranog profesionalnog usavršavanja ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju

Izvor: NBS

Ovlašćeni posrednik odnosno ovlašćeni zastupnik dužan je da se u svakoj kalendarskoj godini u kojoj obavlja poslove posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju profesionalno usavršava najmanje 15 časova, osim u kalendarskoj godini u kojoj je dobio ovlašćenje za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju.
 
Prema licima koja se nisu kontinuirano profesionalno usavršavala i koja se u registru ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju Narodne banke Srbije vode kao pasivna, a za koja se utvrdi da su u tom statusu obavljala poslove posredovanja, odnosno poslove zastupanja u osiguranju – Narodna banka Srbije će preduzeti odgovarajuće mere, u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima.

Pošaljite komentar

Prijavite se na našu mejling listu

Želite da povremeno dobijate aktuelne informacije iz oblasti osiguranja?