Osiguranje internetom
Osiguranje internetom

NBS primila najviše pritužbi zbog kredita i osiguranja vozila

16 Aug 2019 Komentara (0)Nadzor osiguranja / NBS / Narodna Banka Srbije / Osiguranje / Sektor osiguranja / Osiguravajuće kuće / Pritužbe / Prigovori /

NBS primila najviše pritužbi zbog kredita i osiguranja vozila
Od ukupno podnete 933 pritužbe, što je za 4,7% manje nego godinu dana ranije, na rad društava za osiguranje se odnosilo 55,9%, dok se na rad banaka odnosilo 43,96% podnetih podnesaka NBS-u.
 
Utvrđeno je da je bilo 563 neosnovano podnetih pritužbi, dok su korisnici finansijskih usluga bili u pravu u 117 slučajeva, 29 postupaka je obustavljeno a 224 su u toku. U izveštaju NBS se konstatuje da je pritužbi na rad banaka bilo nešto više nego godinu dana ranije, a najviše ih se odnosilo na kredite, pa slede platni računi i platne kartice. Od 410 pritužbi na rad banaka osnovano je bilo njih 78, a odlučivanje po 120 pritužbi je u toku. Na rad društava za osiguranje za pola godine podnete su 522 pritužbe, svaka treća odnosila se na osiguranje od autoodgovornosti, a na drugom mestu su pritužbe korisnika na osiguranje od posledica nesrećnog slučaja.

Pošaljite komentar

Prijavite se na našu mejling listu

Želite da povremeno dobijate aktuelne informacije iz oblasti osiguranja?