Osiguranje internetom
Osiguranje internetom

Ko plaća dugove osiguranja koje više ne radi

22 Sep 2014 Komentara (0)Putno osiguranje / Besplatno osiguranje u insotranstvu / PZO / Putno zdravstveno osiguranje / Međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju / Zdravstveno osiguranje / Naplata osiguranja / Putno osiguranje / Takovo osiguranje /

Ko plaća dugove osiguranja koje više ne radi

Izvor: Politika

Pre odlaska na letovanje u Grčku, tročlana porodica Paunović iz Beograda se početkom jula osigurala u „Takovo osiguranju“. Polisa je važila za period boravka u drugoj državi u periodu od 9. do 19. jula.

Sredinom odmora njihov dvogodišnji sin je dobio alergiju i zbog izraženih simptoma obratili su se lekaru, obavili pregled i dobili obaveštenje da nemaju nikakve obaveze pri plaćanju, jer te troškove, naravno, snosi osiguravajuća kuća, odnosno „Takovo osiguranje”.  

Samo dve nedelje od povratka sa letovanja, na adresu Paunovića stiglo je obaveštenje ili poziv naslovljen na dvogodišnje dete u kome kompanija „Melon Srbija”, između ostalog registrovana i za naplatu potraživanja, u ime lekarske ordinacije iz Grčke traži od njih da plate pregled 130 evra.

"Obaveštavamo vas da je vaše putničko osiguranje donelo odluku da ne pokrije trošak pregleda u našoj ordinaciji tokom leta 2014." pisalo je u obaveštenju i navedeno da je važno da novac uplate u roku od 30 dana „kako bi izbegli zakonske posledice”.

"Pozvala sam „Takovo osiguranje” Kragujevac, ali sam saznala da je ono u likvidaciji od 31. jula. Tamo su mi saopštili da nemaju sredstva i da dugovanje moramo sami da izmirimo" priča za „Politiku” Ina Paunović.

Odmah je kontaktirala i sa kompanijom „Melon”, koja potražuje novac, i u razgovoru sa nadležnom osobom saznala je da je situacija za njih takoreći bezizlazna i da će iznos na kraju morati da plate, sa kamatom ili bez nje, ostalo je da sami odluče, u zavisnosti od toga da li će dug platiti u predviđenom roku.

"Rečeno mi je da dug ne može da se naplati od našeg osiguranja i osoba s kojom sam razgovarala napomenula mi je da su oni pokrenuli, kako kaže, „kampanju“, te da će početi sa obaveštavanjem kako pisanim tako i usmenim putem svih građana koji imaju ovakva dugovanja. A kako bismo izbegli neprijatnosti, najbolje bi bilo, savetovali su nas, da uplatimo iznos od 130 evra, jer on može da bude i veći ukoliko se obračunaju i kamate zbog kašnjenja. Ova situacija nas je potresla, najpre što to nije naš, nego dug osiguranja, a sa druge strane što je poziv za naplatu duga naslovljen na dete od dve godine koje se tereti kao da je počinilo krivično delo" kaže naša sagovornica koja je u svoje ime, ali i ime svih drugih građana koji su možda prošli kroz ovakvu situaciju, odlučila da, kako kaže, „istera slučaj do kraja”.

Tragom ovih informacija i redakcija lista „Politike” je pokušala da sazna ko je u ovom slučaju odgovoran. U „Takovo osiguranju” su nam rekli da nisu ovlašćeni da govore i da se obratimo Agenciji za osiguranje depozita koja je nadležna u slučaju stečaja.

Tamo su nam potvrdili da je postupak likvidacije nad „Takovo osiguranjem” a. d. o. Kragujevac otvoren rešenjem Privrednog suda u Kragujevcu 31. jula, i to po osnovu rešenja Narodne banke Srbije o oduzimanju dozvole za rad. Rešenjem Privrednog suda u Kragujevcu pozvani su svi poverioci „Takovo osiguranja” da podnesu prijave potraživanja sudu, zaključno sa 31. julom, i to u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u „Službenom glasniku”. 

"Prijave potraživanja biće razmatrane na ispitnom ročištu. U zavisnosti od toga da li su potraživanja utvrđena ili osporena, usledilo bi namirenje poverilaca u procentu koji zavisi od raspoloživih sredstava" kažu za „Politiku” u Agenciji za osiguranje depozita.

Oni napominju da je u slučajevima u kojima je osigurani slučaj nastao posle dana otvaranja postupka likvidacije potrebno da osiguranici prvo prijave nastalu štetu, odnosno osigurani slučaj „Takovo osiguranju” u likvidaciji, posle čega se sprovodi postupak utvrđivanja visine i načina namirenja štete.

„Politika” je odgovore potražila i od firme „Melon Srbija”, koja je poslala dopis ovoj porodici i koja je zahtevala naplatu duga u ime klijenta iz Grčke.

"Na osnovu ugovora o nalogu sa nalogodavcem, „Melon Srbija” je bila ovlašćena da pokuša da naplati sporna dugovanja. U trenutku slanja dopisa građanima, nismo imali informaciju da je „Takovo osiguranje” u likvidaciji. Međutim, nevezano za vaša pitanja i nameru da pišete o ovome, od našeg nalogodavca smo danas dobili novu instrukciju, a to je da obustavimo sve aktivnosti na ovom projektu" kažu u ovoj agenciji koja je registrovana i za naplatu potraživanja.

Na pitanje „Politike” koliko ovakvih slučajeva imaju, dobili smo odgovor da je reč o poslovnoj tajni i da takve informacije ne mogu da iznose u javnost. 

Turistička inspekcija nema nadležnost kada su u pitanju osiguravajuće kuće i uslovi pod kojima se aktivira i koristi polisa međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja. Takođe, turistička inspekcija nije nadležna da kontroliše ugovore koje putnici mogu zaključiti sa osiguravajućim kućama (putna, zdravstvena, životna osiguranja i druga osiguranja). Zakonom o turizmu i drugim propisima koji regulišu delatnost turističkih agencija nije propisana obaveza da putnici tokom putovanja moraju imati putno i zdravstveno osiguranje.

Putnik zdravstveno osiguranje dobrovoljno ugovara sa osiguravajućom kućom, pri čemu ugovor o zdravstvenom osiguranju može pribaviti u turističkoj agenciji koja to obavlja u ime i za račun osiguravača. To je poseban ugovor koji nije sastavni deo ugovora o putovanju.

Za svaku vrstu osiguranja osiguravajuće kuće moraju imati pisane uslove osiguranja. Prilikom kupovine određene polise osiguranja putnik sa osiguravačem ugovara određene uslove osiguranja i način  aktiviranja polise, odnosno prava i obaveze osiguravajuće kuće prema putniku, ali i prava i obaveze putnika kao osiguranika. Za poslove nadzora nad obavljanjem delatnosti osiguranja nadležna je Narodna banka Srbije, kojoj se oštećeni putnici u ovakvim slučajevima mogu obratiti.

Pošaljite komentar

Prijavite se na našu mejling listu

Želite da povremeno dobijate aktuelne informacije iz oblasti osiguranja?