Osiguranje internetom
Osiguranje internetom

Ko će vratiti novac prevarenim putnicima

15 Feb 2015 Komentara (0)Osiguranje odgovornosti / Osiguranje profesionalne odgovornosti / Osiguranje imovine / Štete trećim licima /

Ko će vratiti novac prevarenim putnicima

Izvor: Politika

Slučaj nerealizovanih putovanja turističke agencije „El Greko” iz Novog Sada još se nije povoljno okončao za izigrane putnike. Kao što je „Politika” već pisala, nekoliko dana pred put u Budimpeštu, Prag i Beč turistička agencija „El Greko” je obavestila putnike da otkazuje putovanje zbog nedovoljnog broja prijavljenih, uz napomenu da će ih obavestiti o novim terminima. Pošto ovo obaveštenje nije stizalo mesecima, a na mejlove i pozive putnika niko nije odgovarao, bilo je jasno da se putovanje neće ni realizovati, zbog čega su putnici krenuli da traže povraćaj novca. Tek pošto je intervenisala turistička inspekcija, agencija je poslala dokumenta potrebna za naplatu dugovanja preko osiguravajuće kuće „Milenijum osiguranje”.

Tokom januara 2015. godine svim putnicima koji su tražili obeštećenje preko osiguravajuće kuće su stigli odgovori o odbijanju/stavljanju ad akta zahteva kao formalno nekompletnog. Putnici su ogorčeni jer smatraju da niko "nije ovlašćen" da im pomogne "dok se agencija i osiguravajuća kuća dobacuju odgovornostima kao vrućim krompirom i svi su zaštićeni ponekom klauzulom osim prevarenih putnika."

U sektoru turističke inspekcije Ministarstva trgovine kažu da je otkazivanje putovanja i nevraćanje uplaćenih sredstava u roku određenom opštim uslovima putovanja teža povreda propisa, za koju je predviđena i mera oduzimanja licence organizatoru turističkih putovanja.

"Agenciji „El Greko travel grup” d. o. o. za turizam iz Novog Sada je rešenjem Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija 12. januara 2015. godine oduzeta licenca za obavljanje poslova organizovanja turističkih putovanja. U skladu sa Ugovorom o putovanju koji su zaključili putnici sa agencijom, agencija koja nije realizovala putovanje dužna je da obešteti putnike. Ističemo da turistički inspektor nema ovlašćenje da naloži agenciji da oštećenom putniku vrati uplaćena sredstva, tako da nadalje putnik može da ostvari svoja prava u skladu sa ugovorom o putovanju, to jest u dogovoru sa agencijom, u vansudskom poravnanju ili da podnese tužbu nadležnom sudu", kažu u ministarstvu za "Politiku". 

U inspekciji naglašavaju da ukoliko putnici turističke agencije „El Greko” ne budu obeštećeni ni na koji način, mogu podneti tužbu protiv organizatora kod nadležnog suda kao oštećena strana, što je slučaj i sa naknadom materijalne i nematerijalne štete nastale neizvršenjem ugovora o organizovanju putovanja. Oni napominju da se po Zakonu o zaštiti potrošača u postupku pred sudom u potrošačkom sporu ne plaća sudska taksa za tužbu ako vrednost predmeta spora ne prelazi iznos od 500.000 dinara.

U agenciji „El Greko” smatraju da su i oni oštećeni jer im je turistički inspektor, pogrešno procenivši validnost polise, izdao rešenje o zabrani organizovanja putovanja i direktno zahtevao otkazivanje svih ugovorenih putovanja posle 10. jula 2014, čime je naneo štetu putnicima i agenciji.

"Osiguravajuća kuća „Milenijum” je bila u obavezi, prema zakonu, da u roku od 15 dana od dana prijema zahteva od strane stranaka odgovori i vrati novac putnicima. To nisu učinili ni u jednom slučaju iako su razgovarali sa svim strankama i ubeđivali ih da će rešiti njihov prigovor. U januaru 2015. godine, osiguravajuća kuća „Milenijum” svim strankama šalje odbijenicu i upućuje ih opet na agenciju. Početkom februara su nam se obratili i tražili od nas razlog otkazivanja putovanja iako su od početka znali da je posredi rešenje turističkog inspektora" kažu u ovoj agenciji za „Politiku” i dodaju da će podneti tužbe i protiv inspektora i osiguravajuće kuće.

U Nacionalnoj Organizaciji Potrošača Srbije (NOPS) kažu da se mesecima bave ovim slučajem i da im je osiguravajuća kuća "Milenijum osiguranje" kod koga je agencija "El Greko" bila osigurana dostavilo sve polise osiguranja uz tvrdnju da premije nisu bile plaćene za 2014. godine kada se dogodio najveći broj ovih slučajeva.

"Pošto su se putnici žalili da im osiguranje odbija odštetne zahteve jer je polisa navodno nevažeća, pokušali smo da ustanovimo u čemu je problem. Razgovarali smo i sa vlasnikom agencije, koji tvrdi da je polisa važila do septembra 2014. godine i da svi putnici imaju pravo na nadoknadu štete od osiguravajuće kuće. Poslali smo dopis i „Milenijum osiguranju” još sredinom decembra i zatražili i od njih informacije, ali još nismo dobili odgovor, zbog čega još ne možemo da potvrdimo da li je polisa, u trenutku kada su putovanja otkazana, bila važeća ili nije. Od toga zavisi i da li će putnici biti obeštećeni" kazu u NOPS-u za "Politiku".  NOPS smatra da je ovaj slučaj za sud i da bi ga trebalo rešiti u interesu svih potrošača i putnika koji bi se nekada mogli naći u sličnoj situaciji.

U „Milenijum osiguranju” A.D. Beograd kažu da u ovom slučaju nisu odgovorni oni, nego agencija „El Greko” koja je, kako kažu, očigledno prevarila putnike. Pozivajući se na uslove osiguranja od profesionalne odgovornosti turističkih agenija, u ovoj kompaniji kažu da osiguravač nije u obavezi da isplati naknade u „slučaju krajnje nepažnje, krivičnih radnji ili prevare”, kao i zbog nesavesnog ponašanja osiguranika i nepoštovanja dobrih poslovnih običaja na osnovu kojih je bilo izvesno da će nastupiti osigurani slučaj. Upravo to „Milenijum osiguranje” stavlja na teret agenciji „El Greko”.

 

Pažljivim čitanjem svih dostupnih podataka o ovom slučaju može se izvući nekoliko zaključaka; pre svega pitanje je šta je bio razlog otkaza putovanja: nedovoljan broj zaineresovanih putnika ili zabrana organizovanja turistitičkih putovanja od strane turističkog inspektora jer agencija nije imala validnu polisu osiguranja odgovornosti, zatim da li je polisa bila blagovremeno zaključena i plaćena, odnosno da li je bila stornirana zbog neplaćanja premije i na kraju da li se ovde radi o slučaju krajnje nepažnje, krivičnih radnji, prevare, nesavesnog ponašanja osiguranika (agencije) i nepoštovanja dobrih poslovnih običaja na osnovu kojih je bilo izvesno da će nastupiti osigurani slučaj da bi se dao konačan sud ko je odgovoran i ko je u obavezi na obešteti izmanipulisane i prevarene putnike. Prethodna istorija poslovanja agencije može biti činilac koji svaki putnik treba sam da istraži pre nego se odluči da li će joj ukazati poverenje ili ne, ali nikako ne može biti faktor odlučivanja ko, kada i na koji način treba da obešteti putnike jer su njihova prava svakako povređena kao i što postupanje nadležnih inspekciskih službi treba da bude usmereno u pravcu prevencije ovakvih slučajeva odnosno eventualnog efikasnijeg rešavanja kada se ipak problem dogodi, zbog same kontrolne funkcije koju inspekcija ima kao i stručnosti u proceni postupanja same agencije.

Na žalost ništa od ovoga, neće olakšati poziciju svih oštećenih putnika kojima samo preostaje da očekuju da će se što pre pronaći zadovoljavajuće rešenje i da će ih neka od uključenih strana čim pre obeštetiti jer im u protivnom preostaje samo da pravdu potraže na sudu, što je opet najnepoželjnije rešenje i duži put do pravde.

 

Pošaljite komentar

Prijavite se na našu mejling listu

Želite da povremeno dobijate aktuelne informacije iz oblasti osiguranja?