Osiguranje internetom
Osiguranje internetom

Kada štete uzrokovane vetrom nisu pokrivene osiguranjem

14 Sep 2014 Komentara (0)Osiguranje imovine / Osiguranje rizika / Osiguranje od elementarnih nepogoda / Obavezno osiguranje / Rizik poplava i bujica / Osiguranje od poplava i bujica / Rizik od vetra /

Kada štete uzrokovane vetrom nisu pokrivene osiguranjem

Kod zaključivanja svakog osiguranja, pa i osiguranja imovine, osiguranik ima pravo da se u potpunosti upozna sa svim uslovima pod kojima se predmetno osiguranje zaključuje. Naročito bitno je znati  koji su osigurani rizici pokriveni osiguranjem, odnosno koji rizici su eventualno isključeni iz pokrića. U tom smislu kao osigurani rizik je definisana i oluja, kao rizik koji se odnosi na štete uzrokovne vetrom.

Pod olujom se podrazumeva vetar koji duva brzinom od 17,2 metra u sekundi ili više, odnosno 62 kilometra na sat ili više. Drugim rečima ukoliko je štetu prouzrokovao vetar koji je duvao brzinom manjom od navedene, takva šteta se ne može nadoknaditi kroz osiguranje. Ovakav uslov je baziran na građevinskim propisima kojima se utvrđuju norme koje moraju ispunjavati objekti koji su projektovani i građeni u skladu sa zakonom i sa validnom građevinskom dozvolom. Posedovanje građevinske dozvole, odnosno legalnost objekta, nije preduslov za zaključenje osiguranja imovine, ali se od bilo kog osiguranog objekta očekuje da ispunjava građevinske standarde i da mu vetar do određene jačine ne bi smeo naneti štetu.

U vezi sa ovim su i štete koje su posledica prodiranja kiše, grada, snega ili nekih drugih nanosa kroz otvore koji postoje na objektu. Uslov da se ovakve štete priznaju i pokriju kroz osiguranje je da su nastali kao rezultat oštećenja uzrokovanih olujom, dakle vetrom koji duva brzinom od 17,2m/s ili 62km/h, pri čemu se priznaju samo ovakve štete nastale tokom trajanja same oluje ili neposredno po njenom završetku, dok još nije bilo moguće odreagovati i sprečiti povećanje obima štete.

Jedini validan dokaz o jačini kojom je duvao vetar prilikom uzrokovanja štete je potvrda Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) koji kontinuirano prati, prikuplja i arhivira sve podatke u vezi sa meteorološkim prilikama u zemlji. Potvrda sadrži podatke o datumu i tačnom vremenu nastanka štete, lokaciji predmeta osiguranja i u vezi sa tim brzine i smera, odnosno dejstva koji je vetar mogao imati,a n osnovu posebne skale kojim se vetar klasifikuje prema brzini od mirnog vremena, bez vetra, do orkanskog. Ove potvrde nisu ograničene samo na jačinu vetra već se mogu odnositi i na vodostaj kad su u pitanju poplave, druge padavine kada recimo grad uzrokuje štetu i slično. Same potvrde se izdaju bilo na zahtev osiguranika bilo na zahtev osiguravajućih kuća i dobijaju se analizom prikupljenih meteoroloških podataka na 28 mernih stanica RHMZ, radarskih i satelitskih snimaka, sinoptičkih karata i slično. Podaci navedeni u potvrdi su konačni, odnosno presudni za priznavanje ili ne priznavanje nastale štete kao rezultata ostvarenja osiguranog rizika.

Kao orjentacija, brzinu od 17,2m/s ili 62km/h u Srbiji najčešće dostiže košava, olujni severac i vetar uzrokovan lokalnim nepogodama koji na mah dostiže olujnu snaga u svega par minuta, ali se isto tako i brzo stišava, te je naročito teško pratiti i pravilno proceniti štete uzorkovane ovim vetrom. Inače najveća brzina košave može biti i do 160km/h,a procenjena jačina "pijavica" ide i do 200km/h.

Pošaljite komentar

Prijavite se na našu mejling listu

Želite da povremeno dobijate aktuelne informacije iz oblasti osiguranja?