Osiguranje internetom
Osiguranje internetom

Još malo o putnom osiguranju

03 Aug 2015 Komentara (2)putno osiguranje / putno zdravstveno osiguranje / zdravstveno osiguranje / osiguranje u inostranstvu / osiguranje / granično osiguranje /

Još malo o putnom osiguranju

Pre svega, uvek je dobro podsetiti se cele price o putnom osiguranju, i u tom smislu Vas pozivamo da pročitate tekstove na ovu temu na našem portalu:

 

http://www.osiguranjeinternetom.com/novosti/Besplatna-zdravstvena-zastita-u-inostranstvu.html

http://www.osiguranjeinternetom.com/novosti/Obavezno-putno-zdravstvno-osiguranje.html

http://www.osiguranjeinternetom.com/novosti/Putno-zdravstveno-osiguranje-za-daleke-destinacije.html

http://www.osiguranjeinternetom.com/novosti/Ko-placa-dugove-osiguranja-koje-vise-ne-radi.html

http://www.osiguranjeinternetom.com/novosti/Putno-osiguranje-kao-zdravstvena-knjizica.html

http://www.osiguranjeinternetom.com/novosti/Polisa-koja-pokriva-troskove-lecenja-i-do-30000-evra.html

 

Ono što je naše korisnike posebno interesovalo je pitanje pokrića troškova kada osiguranik pati od neke hronične bolesti. Pošto, osiguravači pri zaključenju osiguranja ne proveravaju zdravstveno stanje osiguranika, pa se može lako dogoditi da lice koje pati od neke hronične bolesti uopšte nije upoznato sa činjenicom da nije u poptunosti osigurano. Naime, ukoliko se utvrdi da osiguranik boluje od neke hronične bolesti i da je medicinsku pomoć zatražilo upravo zbog te bolesti, takva usluga neće biti pokrivena osiguranjem, odnosno neće se moći refundirati tako nastali troškovi. Takvom licu neće bti uskraćena medicinska pomoć, ali će po povratku u zemlju morati takve troškove sam da pokrije. Naravno, uvek je dobro imati polisu osiguranja, čak i kada bolujete od hronične bolesti, jer druge medicinske usluge, koje nisu posledica hronične bolesti će polisom biti pokrivene.

Ista je situacija i sa licima koja su akutno obolela, odnosno koja su pre puta u insotranstvo i kupovine polise putnog osiguranja bila svesna svoj bolesti. I u ovom slučaju troškovi medicinske pomoći u vezi sa poznatim akutnim stanjem neće biti pokriveni osiguranjem.

Dalje, naše posetioce je posebno zanimala i  mogućnost da uzmu neka druga osiguranja pored zdravstvenog osiguranja, kada su na putu u inostranstvu. Kasko osiguranje vozila ovde nećemo posebno razmatrati jer je za očekivati da put u inostranstvo podrazumeva ovaj vid osiguranja, već ćemo pomenuti mogućnost osiguranja novca koji nosite sa sobom i nekih specifičnih situacija kao što je gubitak dokumenata, privođenje i zadržavanju u pritvoru i slično.

S obzirom na probleme koji su se pojavili sa gotovinom u Grčkoj ljude je najviše zanimala mogućnost da osiguraju gotovinu koju nose sa sobom. Trenutno takva mogućnost ne postoji kod naših osiguravajućih kuća, tako da naši građani ne mogu koristiti ovu pogodnost poput građana drugih zemalja posebno članica EU, ali u nekim varijantama postoji mogućnost dobijanja pozajmice od osiguravajuće kuće ukoliko se nađete u situaciji da ste žrtva pljačke.

Ono što se pak može posebno osigurati u određenim varijantama i u kombinaciji nekih osiguranja je gubitak prtljaga, šteta nastala sprečenošću da se stigne na određenu destinaciju, obezbeđenje pratnje za maloletnu decu ukoliko se roditeljima nesto dogovdi tokom puta, gubitak ključeva od vozila, kao i troškovi pravne pomoći kada lice izgubi lična dokumenta ili se nađe u zatvoru. Većina ovih mogućnosti je vezana za neke skuplje pakete putnog zdravstvenog i kasko osiguranja.

Posetioce je zanimalo i samo teritorijano pokriće, razlike u cenama koje postoje u zavisnosti od destinacije na koju se putujet, odnosno razlike u visini osigurane sume od destinacije do destinacije. Baz obzira na neku uobičajenu teritorijalnu podelu sveta koja se primenjuje u osiguranju i bez obzira na neke uobičajene osigurane sume, ipak postoje razlike od jedne do druge osiguravjuće kuće zato savetujemo da se dobro raspitate o pokrićima koje nudi putno osiguranje i da uvek jasno i nedvosmisleno navede destinaciju Vašeg putovanja. Ukoliko putovanje podrazumeva više zemalja bitno je da pokriva sve zemlje u koje putujete, odnosno ukoliko znate jasno navedite sve zemlje u koje idete. Same osigurane sume su urađene na način da Vam obezbede odgovarajuće pokriće za medicinske usluge koje su Vam pružene i sasvim je logično da se razlikuju jer ista medicinska usluga u Sjedinjenim Američkim Državama ili u nekoj Afričkoj zemlji ne košta isto. Imajte na umu da najniža osiurana suma za neku destinaciju odnosno najjeftinija premija uvek obezbeđuje neki elementarni minimum pokrića troškova zdravstvene zaštite,a ukoliko želite više “luksuza” pri medicinskoj pomoći, na raspolaganju su i skuplji paketi osiguranja, sa brojnim dodatnim pogodnostima. Neka Vas ne mrzi da pročitate uslove osiguranja, naročito ako putujete u neke, u teritorijanom smislu, granične regione. Dešavalo se da ljudi imaju polisu osiguranja koja pokriva Tursku i odu brodom na izlet do obližnjeg grčkog otoka gde im se dogodila nezgoda. S ozirom da im je pomoć ukazana u Grkoj,a ne uTurskoj troškovi nisu bili pokriveni osiguranjem. Dakle, putno osiguranje treba prilagoditi vlastitim potrebama i destinacijama na koje se putuje.

Na kraju, naše čitaoce je zanimala i tačna procedura korištenja same polise putnog osiguranja. Uobičajena praksa je da Vas osiguravač pri uručenju polise obavesti o broju telefona njihove dežurne službe (call center) koja Vam je na raspolaganju 24 sata, bez obzira na način na koji je osiguravajuća kuća organizovala ovaj servis. Bitno je da je usluga na maternjem jeziku i da je sama procedura jednostavna, a instrukcije prilagođene stresnoj situaciji u kojoj se osiguranik nalazi. Ukoliko vanredna situacija omogućava, uvek treba prvo pozvati dežurnu službu osiguravača jer će Vas oni, nakon jednostavne identifikacije, uputiti do najbliže medicinske ustanove koja je u njihovom sistemu i u kojoj ćete dobiti medicinsku pomoć bez obaveze da bilo šta lično platite. Ukoliko je situacija hitna, onda ćete se svakako uputiti ka najbližoj medicinskoj ustanovi, ali tada se može dogoditi da nastale medicinske troškove morate sami da platite, a ti troškovi će biti refundirani od strane osiguravajuće kuće kada se vratite u zemlju. Imajte na umu, da osiguravači pokrivaju realne i standardne troškove u nekom prosečnom iznosu, što znači da Vam se pri refundaciji može dogoditi da svi troškovi ne budu nadoknađeni u punom iznosu, naročito ako ste bili primorani da koristite usluge neke "skupe" ustanove koja se pri tom potrudila da Vam na račun doda i "vazduh koji udišete u njihovim prostorijama". Upravo zato, ako već imate mogućnost da birate,a niste u mogućnosti da stignete do ustanove koju Vam je preporučila dežurna služba osiguravača, preporuka je da koristite ustanove javnog zdravstvenog sistema u zemlji u kojoj se nalazite ili ustanove koje eventualno znate od ranije ili Vam ih je neko preporučio. Takođe, uobičajena praksa je da se neki manji troškovi, tačan iznos je uvek naveden u uslovima osiguranja (od 100 do 200 evra), uvek plaćaju u gotovini, i da se ti troškovi naknadno refundiraju po povratku u zemlju.

Za ostvarenje prava na refundaciju jako je bitno sačuvati svu medicinsku dokumentaciju kao i sve račune u vezi sa pruženom medicinskom pomoći. Sama procedura podrazumeva popunjavanje odgovarajućeg formulara kod osiguravajuće kuće, prilaganje kopije pasoša iz koje se nedvosmisleno vidi da ste u navedenom periodu bili u insotranstvu i na lokaciji gde Vam je pružena medicinska, pomoć, polisa osiguranja, sva prateća medicisnka dokumentacija i svi računi za pružene usluge i kupljene lekove, kao i kopija kartice Vašeg žiro-računa na koji će Vam refundirani iznos biti isplaćen. Uobičajeno je da, ukoliko nema ništa sporno u Vašem zahtevu ceo postupak bude okončan u roku koji je kraći od onoga koji je osiguravač naveo u uslovima osiguranja.

Komentari

Administrator

Administrator 16 Sep, 2018

Što se tiče Vašeg pitanja, teško je i nezahvalno dati ozbiljniji odgovor na osnovu navedenih informacija te će Vas za više detalja kontaktirati naš support team.
Mirna

Mirna 14 Sep, 2018

Desilo se to da je moj suprug dobio epi napad na plazi, dok smo bili na letovanju. Hitno je prevezen u bolnicu, I posle dva dana trabsportovan u Srbiju. Prevoz smo platili 2000e.imali smo polisu svo vreme. Da li imamo pravo na refundaciju? Pozdrav

Pošaljite komentar

Prijavite se na našu mejling listu

Želite da povremeno dobijate aktuelne informacije iz oblasti osiguranja?