Osiguranje internetom
Osiguranje internetom

Izveštaj o sektoru osiguranja za 2016 godinu - pozitivni efekti primene novih propisa

15 May 2017 Komentara (0)Nadzor osiguranja / NBS / Narodna Banka Srbije / Osiguravajuće kuće / Osiguranje / Sektor osiguranja /

Izveštaj o sektoru osiguranja za 2016 godinu - pozitivni efekti primene novih propisa

Izvor: NBS

U toku 2016. godine okončan je obiman i kompleksan posao usklađivanja poslovanja svih tržišnih učesnika sa Zakonom o osiguranju donetim krajem 2014. godine, kao i podzakonskim aktima tog zakona donetim u prvoj polovini 2015. godine. Može se oceniti da je željeni rezultat stvaranja modernizovanog, stabilnog i potrebama građana naklonjenijeg tržišta osiguranja, u potpunosti ostvaren.
 
Postupak usklađivanja sa novim regulatornim okvirom zahtevao je od društava za osiguranje i reosiguranje temeljne reforme interne organizacije, načina rada, odnosa prema klijentima, ali i zadovoljavanje čitavog niza kvantitativnih kriterijuma u finansijskom poslovanju. Tržište osiguranja je danas dobro kapitalizovano, sa izgrađenim kvalitetnim mehanizmima upravljanja rizicima, likvidno, solventno i profitabilno, a ispunjava i sve pojedinačne standarde koje su propisi utvrdili, sledeći najbolju evropsku praksu.
 
Narodna banka Srbije razvila je i nove mehanizme nadzora osiguranja, koji su orijentisani na odnos s klijentima u najširem smislu reči. Pravo predugovornog informisanja, koje su utvrdili novi propisi, omogućava svakom potencijalnom klijentu da pre zaključenja ugovora o osiguranju sagleda sve elemente od značaja za donošenje takve odluke. Intencija Narodne banke Srbije je da se ova obaveza društava za osiguranje dosledno sprovodi i kontinuirano unapređuje, posebno kada su u pitanju kolektivna osiguranja i slični oblici u kojima ne postoji direktan kontakt sa osiguranim licem. Interne procedure i mehanizme za rešavanje odštetnih zahteva, društva za osiguranje dovode na više nivoe, a supervizor svoje aktivnosti usmerava i na osnovu podataka o broju i učestalosti prigovora koje klijenti upućuju samim društvima. Iako supervizija osiguranja ne rešava pojedinačne prigovore, već to može da čini samo funkcija zaštite korisnika, opisana supervizijska delovanja najbolja su prevencija i garancija većeg kvaliteta usluga osiguranja. Dodatno, radili smo i na kreiranju mehanizama za podizanje nivoa kompetencija i kontinuiranu edukaciju lica koja obavljaju poslove posredovanja i zastupanja u osiguranju, kao i na transparentnosti informacija, zahvaljujući kojoj se danas, putem javnih registara Narodne banke Srbije, mogu dobiti sve željene informacije o učesnicima na tržištu osiguranja.
 
Društveno odgovorna supervizija osiguranja kakvu smo izgradili, sve svoje aktivnosti prožima jednim osnovnim ciljem - da njeni rezultati budu vidljivi u različitim aspektima svakodnevnog života ljudi. Takvi rezultati su ostvareni najpre na polju dobrovoljnosti i svrsishodnosti osiguranja, koju smo postigli eliminisanjem pojava kao što su naplata osiguranja uz autobuske karte ili prinudno dodavanje stavke osiguranja na račune komunalnih usluga. Pravo izbora klijenta ostaje neprikosnoveno, a dužnost učesnika na strani ponude i dalje će biti da obezbede lako razumljive usluge osiguranja, prilagođene potrebama građana i privrednih subjekata, odnosno puno ostvarivanje prava po osnovu osiguranja od strane osiguranika, korisnika osiguranja i trećih oštećenih lica. Narodna banka Srbije nastaviće da vodi nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja ovako definisanim pravcem i u budućem periodu.
 
 
Kabinet guvernera

Pošaljite komentar

Prijavite se na našu mejling listu

Želite da povremeno dobijate aktuelne informacije iz oblasti osiguranja?