Osiguranje internetom
Osiguranje internetom

Izmene i dopune Zakona o osiguranju

24 Dec 2013 Komentara (0)Nadzor osiguranja / NBS / Narodna Banka Srbije / Osiguravajuće kuće / Osiguranje / Sektor osiguranja / Zakon o osiguranju / Zaštita potrošača / Zaštita korisnika osiguranja /

Izmene i dopune Zakona o osiguranju

Nakon što je Odbor za finansije usvojio Predlog izmena i dopuna Zakona o osiguranju one su se našle pred Poslanicima Narodne Skupštine koji ga razmatraju po hitnom postupku. Predlogom izmena i dopuna Zakona o osiguranju predviđa se liberalizacija tržišta reosiguranja od elementarnih nepogoda i katastrofa, kao i produženje roka za razdvajanje poslovanja osiguravajućih kuća koje se bave i životnim i neživotnim osiguranjem do kraja 2014. godine.

Liberalizacija tržišta reosiguranja od elementarnih nepogoda i katastrofa omogućava direktno reosiguranje ovih rizika u inostranstvu i kao takva je izuzetno značajna jer treba da donese povoljnije uslove i niže cene polisa osiguranja od rizika prirodnih katastrofa i vremenskih nepogoda kao i neke nove proizvode na tržištu (parametarsko osiguranje), što je posebno značajno za osiguranje u poljoprivredi.

Kada je u pitanju produženje roka za razdvajanje poslovanja osiguravajućih kuća koje se bave i životnim i nežitovnim osiguranjem isti je produžen do kraja sledeće godine. Prema postojećem zakonu takva društva su imala obavezu da se do kraja ove godine razviju na posebna pravna lica koja se bave jednim odnosno drugim segmentom osiguranja. S obzirom da takva društva pokrivaju više od 60% tržišta osiguranja u Srbiji, a kako je u završnoj fazi pripreme novi Zakon o osiguranju, (trebalo bi da se nađe u skupštinkoj proceduri u prvoj polovini 2014 godine) koji će preciznije regulisati ovu oblast i uskladiti je sa zakonodavstvom Evropske Unije u ovom segmentu, odlučeno je da se rok prolongira do kraja 2014 godine.

Sve ovo, a naročito novi Zakon o osiguranju, trebalo bi da donese novi kvalitet i unapredi kompletno tržište osiguranja u Srbiji.

Pošaljite komentar

Prijavite se na našu mejling listu

Želite da povremeno dobijate aktuelne informacije iz oblasti osiguranja?