Osiguranje internetom
Osiguranje internetom

Isplata štete ne sme da bude ugrožena

14 Nov 2018 Komentara (0)Nadzor osiguranja / Udruženje osiguravača Srbije / UOS / Osiguranje / Osiguranje autoodgovornsti / Obavezno osiguranje /

Isplata štete ne sme da bude ugrožena

Izvor: UOS

Mi iz Udruženja osiguravača Srbije, koje u Radnoj grupi zastupa interese osiguravajućih društava, smatramo da bi novi Zakon trebalo da reguliše i odnos osiguravača i svih spoljnih kanala prodaje polisa od autoodgovornosti, kao i tehničkih pregleda.
 
Ne treba zaboraviti da je maksimalna dozvoljena provizija od 5% za prodaju polisa AO definisana još Zakonom o obaveznom osiguranju u saobraćaju iz 2009. godine i da osiguravači poštuju zakonsku odredbu.
 
Iznos od maksimalnih 5% na ime provizije je propisan da bi ostalo dovoljno novca za isplatu šteta. Suština polise osiguranja od AO je isplata štete trećim oštećenim licima i ničiji interes to ne sme da dovede u pitanje. To je inače jedina polisa koja je obavezna na našem tržištu, koju građani - vlasnici automobila, moraju da kupe.    
 
Pored provizije, osiguravajuća društva su plaćala i druge vrste troškova, čija je korekcija izvršena stupanjem na snagu Pravilnika o tehničkim pregledima, jula ove godine. Jedna od glavnih ideja novog Pravilnika, koji je usvojio MUP, je da tehnički pregledi žive isključivo od svoje osnovne delatnosti - tehničke kontrole vozila koja učestvuju u saobraćaju, tj. od svog rada. Drugim rečima, od osiguravača mogu da dobiju samo zakonom predviđenu proviziju.
 
Smatramo da su nova pravila dobra i da pozitivno utiču na bezbednost u saobraćaju. Sada će tehnički pregled morati da prođu i vozila koja na takvom pregledu nikada nisu bila, a interes osiguravača je manje saobraćajnih nezgoda usled neispravnih vozila, što će se novim Pravilnikom o radu tehničkih pregleda sigurno smanjiti.
 
Rad tehničkih pregleda nije u nadležnosti Udruženja osiguravača, osiguravajućih društava, niti Narodne banke, a polisu je moguće kupiti i direktno od osiguravača ili zastupnika. Svesni smo činjenice da trenutna cena tehničkog pregleda, po kojoj najveći broj tehničkih pregleda i radi, nije adekvatna. Ipak, potreban je zajednički, partnerski stav osiguravajućih društava, vlasnika tehničkih pregleda i agencija za posredovanje u osiguranju. Na tome ćemo posebno insistirati u okviru Radne grupe za izmenu Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju, čije upućivanje na javnu raspravu očekuju u kratkom rokku.
 
Navodi da je polisa osiguranja od AO prethodni put poskupela kako bi bila obezbeđena sredstva za plaćanje provizije tehničkim pregledima u iznosu od čak 25% nisu tačni. To je suprotno članu 45. Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju koji je definisao tih 5 procenata. Nije tačno ni da je polisa poskupela 2014. godine zbog šteta od poplava koje su te godine pogodile Srbiju. Tako nešto ne bi dozvolila ni Narodna banka, kao regulator tržišta koji redovno kontroliše rad društava za osiguranje i ukazuje na probleme.
 
Ovim putem podsećamo javnost da je cena polisa 2014. godine povećana prvi put posle 6 godina, s tim da je u međuvremenu  kurs promenjen sa oko 80 dinara na 115 dinara za evro, što je uslovilo i rast troškova života i poslovanja. Pored toga, cena polise je promenjena i zbog novih limita za obeštećenje koji su te godine sa 100.000 dolara povećani na milion evra za nematerijalne i 200.000 evra za materijalne štete. Očekivana je bila i povećana isplata šteta po osnovu završenih stečajnih postupaka nad društvima za osiguranje koja su ostala bez dozvole za rad. To znači da su građani, oštećeni pre 15-ak godina, konačno mogli da naplate štetu, a sredstva za to se obezbeđuju iz postojećih polisa, jer nije u redu da društva za osiguranje koja početkom 2000.-tih nisu ni poslovala na srpskom tržištu, isplaćuju te štete. 
 
Inače, analize iz 2012. godine koje su uradili Institut za aktuarstvo i Udruženje aktuara pokazale su da bi cena polise u tom trenutku trebalo da se koriguje za 92,63 odsto. Tada se od toga odustalo u dogovoru sa Narodnom bankom Srbije, koja svoju ulogu regulatora tržišta sprovodi najkvalitetnije u regionu, zbog teške ekonomske situacije. Međutim, 2014. polise su poskupele zbog izmenjenih okolnosti na tržištu koje su mogle da ugroze poslovanje osiguravača i isplatu šteta.
 
I pored tog poskupljenja, cena polise osiguranja od autoodgovornosti za reperno vozilo u Srbiji je i dalje najjeftinija u regionu. Kod nas košta 87 evra, u Crnoj Gori 110, Bosni i Hercegovini oko 100, u Hrvatskoj uz sve popuste oko 150 evra, a u Sloveniji od 230-250 evra.

Pošaljite komentar

Prijavite se na našu mejling listu

Želite da povremeno dobijate aktuelne informacije iz oblasti osiguranja?