Osiguranje internetom
Osiguranje internetom

Imovina dobrovoljnog penzijskog fonda Dunav osiguranja dostigla 10 milijardi dinara

03 Apr 2015 Komentara (0)Osiguranje života / Životno osiguranje / Privatna penzija / Lična renta / Riziko osiguranje / Štedno-rentna osiguranja / Osiguranja za decu / Osiguranje za penzionere / Osiguranje za treće doba / Dunav osiguranje / Dunav grupa / Privatni penzioni fondovi / Privatni penzijski fondovi / Penzioni fond / Penzijski fond /

Imovina dobrovoljnog penzijskog fonda Dunav osiguranja dostigla 10 milijardi dinara

Izvor: Blic

Jedan od najvažnijih pokazatelja uspeha svakog fonda jeste prinos koji se ostvaruje od investiranja sredstava. Članovi "Dunav DPF-a" mogu da budu zadovoljni jer se njihova imovina tokom 2014. godine uvećala za 11,23%, koliko je iznosila godišnja stopa prinosa. Primetan je i trend uvećanja prosečne uplate, pa ona u 2014. godini iznosi 3.460 dinara.

U strukturi članstva sa 70% preovlađuju zaposleni u čiju korist poslodavci uplaćuju dopunske doprinose, dok individualnih članova ima 30%, što predstavlja znatan rast učešća fizičkih lica koja iz sopstvenih sredstava štede za starost. Time se pokazuje da građani Srbije imaju sve više poverenja i shvataju značaj štednje u dobrovoljnim penzijskim fondovima. 

Prosečna starost članova "Dunav DPF-a" je 46 godina što ukazuje da treba raditi na privlačenju mlađih grupa stanovništva jer što se ranije počne sa štednjom u fondu, to je penzija kvalitetnija. 

Kao dugogodišnji donator Prihvatilišta za odrasla i stara lica, Društvo je i ove godine pomoglo ovu instituciju obezbedivši joj donaciju u vrednosti od 200.000 dinara. Time su rešeni problemi sa pripremom obroka i higijenom.

 

Pošaljite komentar

Prijavite se na našu mejling listu

Želite da povremeno dobijate aktuelne informacije iz oblasti osiguranja?