Osiguranje internetom
Osiguranje internetom

Imovina Dunav dobrovoljnog penzionog fonda premašila 100 miliona evra

20 Apr 2016 Komentara (0)Osiguranje života / Životno osiguranje / Privatna penzija / Lična renta / Riziko osiguranje / Štedno-rentna osiguranja / Osiguranja za decu / Osiguranje za penzionere / Osiguranje za treće doba / Dunav osiguranje / Dunav grupa / Privatni penzioni fondovi / Privatni penzijski fondovi / Penzioni fond / Penzijski fond /

Imovina Dunav dobrovoljnog penzionog fonda premašila 100 miliona evra

Izvor: Beta

Najveći deo imovine Fonda, oko 70%, je uložen u državne hartije od vrednosti, a oko 7% je u stranoj valuti. Samo u proteklih godinu dana imovina fonda porasla je za 2,2 milijade dinara.  Inače za devet godina od osnivanja prinos na investirana sredstva tog fonda bio 16,26%.
 
Dunav dobrovoljni penzijski fond ima više od 83.000 članova, među kojima je više muškaraca (61%), prosečne starosti 46 godina. Preovlađuju zaposleni u čiju korist poslodavci uplaćuju dopunske doprinose i njih je 88%, dok individualnih članova ima 12%. Prosečna mesečna uplata u taj fond je 4.900 dinara, a prosečan iznos na računima je 143.000 dinara. Do sada je isplaćeno 35.000 jednokratnih penzija u vrednosti 2,7 milijardi dinara, a redovno se isplaćuje 131 penzija, u proseku po 12.360 dinara.
 

Pošaljite komentar

Prijavite se na našu mejling listu

Želite da povremeno dobijate aktuelne informacije iz oblasti osiguranja?