Osiguranje internetom
Osiguranje internetom

Grawe preuzima portfelj Atlas life osiguranja u Crnoj Gori

07 Dec 2017 Komentara (0)Novosti / Novosti iz osiguranja / Grawe / Grawe osiguranje / Grawe grupa / Atlas life /

Grawe preuzima portfelj Atlas life osiguranja u Crnoj Gori

Izvor: Vijesti

ANO je, u skladu sa redovnim godišnjim planom kontrole, u 2015. godini napravila sveobuhvatnu kontrolu Atlas life. Nakon te kontrole izrekla je mere nadzora za otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti, između ostalog, i meru nadzora zbog kapitalne neadekvatnosti društva. Agencija je, u cilju osiguranja zaštite korisnika osiguranja, odnosno zaštite novca namenjenog za isplatu obaveza prema osiguranicima po osnovu zaključenih ugovora o osiguranju, izrekla i meru privremene zabrane raspolaganja imovinom koja služi za pokriće neto tehničkih rezervi. Ta mera je i dalje na snazi.
 
"Dakle, novac koji služi za pokriće obaveza Atlas life iz ugovora o osiguranju je očuvan, nije založen, niti služi kao koletaral za obaveze drugih pravnih lica. Uz to, je deponovan i uložen u skladu sa Zakonom o osiguranju i Pravilnikom o deponovanju i ulaganju sredstava tehničkih rezervi i sredstava kapitala", objašnjeno je iz ANO. Uz ovo regulator je naveo da se trenutno sprovode aktivnosti na prenosu portfelja sa Atlas life na Grawe osiguranje, shodno zahtevu koji je podnet u skladu sa članom 148 Zakona o osiguranju. "Prenosom portfelja Atlas life na Grawe osiguranje, kao jednu od vodećih kuća životnog osiguranja u Crnoj Gori, prava i obaveze osiguravača će preći na Grawe osiguranje. O tome će ugovarači osiguranja biti blagovremeno obavešteni, a prava ugovarača, osiguranika i korisnika osiguranja biće u punoj meri zaštićena", navodi se iz ANO. O zahtevu Atlas life ANO treba da odluči u roku od 2 meseca od podnošenja zahteva, a istovremeno treba da odluči i o dozvoli Atlas life za obavljanje poslova životnih osiguranja. "Ulaganje sredstava kapitala ne podleže zakonskim ograničenjima u pogledu propisanih oblika imovine i ista su predmet poslovne politike društva. Način i uslovi otpisa potraživanja vrše se u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima i uređeni su internim računovodstvenim politikama svakog društva za osiguranje", objasnili su iz ANO.
 
Inače, Grawe osiguranje je u Crnoj Gori početkom ove godine preuzelo Merkur osiguranje za 1,39 miliona evra. Grawe osiguranje je dozvolu za rad u Crnoj Gori dobilo 23. septembra 2004. godine. U vlasništvu je austrijskog osiguravajućeg društva Grazer Wechselseitige Versicherung AG.
 
Gašenjem Atlas life na crngorskom tržištu poslovaće 9 osiguravajućih kuća i to Grawe, Sava Montenegro, Lovćen osiguranje, Generali osiguranje, Lovćen životno osiguranje, Uniqa životno osiguranje, Swiss osiguranje, Wiener Stadtische životno osiguranje i Uniqa neživotno osiguranje.
 
Crnogorske osiguravajuće kuće prošle godine su ostvarile dobit od 3,82 miliona evra, dok su u 2015. godine imale minus od 2,76 miliona evra. Od 11 društava za osiguranje koja su poslovala u Crnoj Gori u 2016. godini, 8 je ostvarilo dobit od ukupno 4,52 miliona evra, dok su 3 imala gubitak od ukupno 695,2 hiljada evra.

Pošaljite komentar

Prijavite se na našu mejling listu

Želite da povremeno dobijate aktuelne informacije iz oblasti osiguranja?