Osiguranje internetom
Osiguranje internetom

Eventualno donošenje novog premijskog sistema i nove tarife premije osiguranja od autoodgovornosti u nadležnosti Udruženja osiguravača Srbije

13 Nov 2018 Komentara (0)Nadzor osiguranja / NBS / Narodna Banka Srbije / Osiguranje / Osiguranje autoodgovornsti / Obavezno osiguranje /

Eventualno donošenje novog premijskog sistema i nove tarife premije osiguranja od autoodgovornosti u nadležnosti Udruženja osiguravača Srbije

Izvor: NBS

Narodna banka Srbije ne može, u skladu s članom 108. Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju, da donosi odluku o promeni cene osiguranja od autoodgovornosti. Dakle, za eventualno donošenje novog premijskog sistema i tarife, kojim bi se promenila premija osiguranja od autoodgovornosti, treba se obratiti UOS-u. Nakon upućenog predloga, Narodna banka Srbije bi, u skladu sa svojim ovlašćenjima, razmotrila da li eventualni predlog UOS-a može da ugrozi zaštitu prava osiguranika i trećih oštećenih lica, kao i stabilnost tržišta.
 
Shodno članu 108. Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju, UOS donosi zajedničke uslove osiguranja, premijski sistem i tarifu (koje moraju da poštuju sva društva za osiguranje), a Narodna banka Srbije daje saglasnost. Upravo zbog ovoga, odredbe člana 42. st. 2. do 4. Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju propisuju obavezu društava za osiguranje da podatke za obračun premije dostavljaju UOS-u, koji obrađuje ove podatke i objavljuje ih na svojoj internet prezentaciji.
 
Navodi da je Narodna banka Srbije dala saglasnost na povećanje premije osiguranja od autoodgovornosti kako bi obezbedila plaćanje naknada/provizija tehničkim pregledima u iznosu od čak 25% premije ne stoje, jer je navedeno suprotno članu 45. Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju, koji određuje maksimalni iznos režijskog dodatka (služi za pokriće troškova sprovođenja osiguranja). Pored toga, Narodna banka Srbije je u više navrata sprovodila postupke kontrole i izricala mere nadzora, uključujući i novčane kazne društvima za osiguranje i njihovim rukovodiocima, upravo zbog kršenja ovog člana Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju.
 
U medijima se navodi da je Narodna banka Srbije podigla cenu osiguranja od autoodgovornosti s namerom da pokrije gubitke društava za osiguranje od prirodnih nepogoda i obezbedi plaćanje naknada/provizija tehničkim pregledima u iznosu od čak 25% premije. S tim u vezi, ističemo da smo uzeli u obzir obrazloženje Odluke o utvrđivanju minimalne tarife za osiguranje vlasnika motornih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima (osiguranje od autoodgovornosti), koju je u februaru 2014. godine doneo Upravni odbor UOS-a. U ovom obrazloženju, koje je upućeno Narodnoj banci Srbije radi dobijanja saglasnosti, ukazuje se na to da je analizirana dovoljnost i adekvatnost minimalne tehničke premije (iznosi premije namenjeni za štete, ugovorne sume osiguranja i druge namene u skladu sa zakonom i uslovima osiguranja). Iako je, prema ovoj analizi, iznos premije u tom momentu bio dovoljan, UOS očekuje da neće biti dovoljan u budućnosti zbog znatnih promenjenih okolnosti i njihovog uticaja na premiju osiguranja od autoodgovornosti, štete odnosno merodavni tehnički rezultat. Prilikom davanja saglasnosti na povećanje premije osiguranja od autoodgovornosti od 45%, Narodna banka Srbije je uzela u obzir faktore koje je naveo UOS.
 
Kabinet guvernera

Pošaljite komentar

Prijavite se na našu mejling listu

Želite da povremeno dobijate aktuelne informacije iz oblasti osiguranja?