Osiguranje internetom
Osiguranje internetom

Energoprojekt Garant pripojen društvu Sava neživotno osiguranje

10 Jan 2019 Komentara (0)Novosti / Novosti iz osiguranja / Sava osiguranje / Sava Grupa / Sava Re / Energoprojekt Garant /

Energoprojekt Garant pripojen društvu Sava neživotno osiguranje

Izvor: Sava osiguranje

Zaključno sa ovim danom Energoprojekt Garant a.d.o. prestaje da postoji, što se evidentira njegovim brisanjem iz registra privrednih subjekata. Istog dana Sava neživotno osiguranje je, kao pravni naslednik, preuzelo celokupan portfelj društva Energoprojekt Garant, sva prava i obaveze koje to društvo ima prema tom portfelju, sva druga prava i obaveze, kao i celokupnu imovinu, potraživanja i kapital društva Energoprojekt Garant.
 
U skladu sa navedenim, sve obaveze prema klijentima koje je do 31.12.2018. imao Energoprojekt Garant a.d.o. preuzima Sava neživotno osiguranje kao društvo sukcesor, koje će nastaviti izvršavati sve obaveze iz osiguranja po ugovorima koji su zaključeni sa društvom Energoprojekt Garant. Dosadašnji klijenti Energoprojekt Garanta su pravovremeno i detaljno upoznati sa navedenim statusnim promenama, kao i mogućnostima realizacije njihovih zahteva, prava i obaveza.

Pošaljite komentar

Prijavite se na našu mejling listu

Želite da povremeno dobijate aktuelne informacije iz oblasti osiguranja?