Osiguranje internetom
Osiguranje internetom

EIOPA objavila strategije za preuzimanje cyber rizika u osiguranje i odgovarajuću nadzornu tehnologiju - SuTech

20 Feb 2020 Komentara (0)Nadzor osiguranja / EIOPA / cyber osiguranje / tehnologija nadzora /

EIOPA objavila strategije za preuzimanje cyber rizika u osiguranje i odgovarajuću nadzornu tehnologiju - SuTech

Izvor: EIOPA

EIOPA donošenjem Strategije za preuzimanje cyber rizika u osiguranje nastoji uspostaviti stabilno i pouzdano tržište osiguranja cyber rizika. Naime, sve veća digitalizacija i upotreba velikih količina podataka dovodi do porasta učestalosti i sofisticiranosti računarskih napada zbog čega EIOPA procenjuje da je potrebno uspostaviti stabilno tržište osiguranja od cyber rizika. EIOPA poseban naglasak stavlja na potrebu uspostavljanja odgovarajućih nivoa preuzimanja cyber rizika u osiguranje, odgovarajućih praksi preuzimanja rizika kao i razboritog nadzora preuzetih rizika.
 
S tim u vezi, EIOPA je utvrdila sledeće preduslove uspostavljanja stabilnog i otpornog tržišta osiguranja cyber rizika:
---zagovaranje odgovarajuće prakse preuzimanja u osiguranje i upravljanja preuzetim cyber rizicima
---odgovarajući postupci procene i alati za ublažavanje rizika radi upravljanja potencijalnim sistemskim ili ekstremnim rizicima
---obostrano i jedinstveno razumevanje ugovornih definicija, odredbi i uslova između ugovarača osiguranja i društava za osiguranje
---odgovarajući nivo i kvalitet podataka o cyber incidentima na evropskom nivou.
 
Strategija EIOPA-e u cilju uspostavljanja stabilnog sistema i pružanja saveta nadzornim telima i društvima sadrži sledeće planirane aktivnosti:
---periodičke procene i nadzor sustava upravljanja preuzetim cyber rizicima
---ispitivanje problema neodgovarajućih izloženosti cyber rizicima i akumulacije rizika
---uključivanje scenarija cyber rizika i nastanka incidenata u okvir za procenu osetljivosti društava za osiguranje (stress test)
---saradnja u uspostavljanju i zagovaranju razvoja harmonizovane metodologije za izveštavanje o cyber incidentima.
 
Dokument Strategije za preuzimanje cyber rizika u osiguranje dostupan je na sledećoj adresi:
 
Istovremeno EIOPA je u cilju unapređenja efikasnosti i delotvornosti postupaka nadzorne procene izradila i objavila Strategiju za nadzornu tehnologiju (SupTech) u odnosu na primenu novih tehnologija u postupcima nadzora tržišta osiguranja.
 
EIOPA, uz saradnju nadzornih tela država članica Evropske Unije, planira da poveća upotrebu tehnoloških rešenja te osmisliti inovativne i efikasne nadzorne postupke, na način da će: 
---uraditi implementaciju platforme za kontinuiranu razmenu znanja i iskustava između nadzornih tela kako bi promovisala inicijative i inovacije između nadzornih tela
---organizovati i podsticati analize potencijalnih alata za nadzor određenih problema sa kojima se nadzorna tela suočavaju.
 
Dokument Strategije za nadzornu tehnologiju dostupan je na sledećoj adresu:

Pošaljite komentar

Prijavite se na našu mejling listu

Želite da povremeno dobijate aktuelne informacije iz oblasti osiguranja?