Osiguranje internetom
Osiguranje internetom

Dobrovoljni penzioni fondovi do sada prikupili 29 milijardi dinara

23 May 2016 Komentara (0)Osiguranje života / Životno osiguranje / Privatna penzija / Lična renta / Riziko osiguranje / Štedno-rentna osiguranja / Osiguranja za decu / Osiguranje za penzionere / Osiguranje za treće doba /

Dobrovoljni penzioni fondovi do sada prikupili 29 milijardi dinara
U dobrovoljne penzione fondove koji u našoj zemlji posluju već 10 godina većinu uplata prave poslodavci koji na taj način dodatno stimulišu svoje zaposlene, ali poslednjih godina raste i broj onih koji samostalno uplaćuju sredstva u ove fondove. Statistički posmatrano od 70 do 80% uplata čine uplate poslodavaca dok ostatak čine individualne uplate.
 
Svi poslodavci imaju isti motiv u odluci da zaposlenima uplaćuju privatnu penziju, a to je želja da na ovaj način privuku i zadrže najbolje u svojim firmama. Kako uspeh svake firme leži upravo u ljudima koji u njoj rade, za očekivati je da učešće poslodavca u obezbeđenju finansijske sigurnosti zaposlenih doprinosi većoj produktivnosti, motivisanosti i lojalnosti. Uz ovo i poreske olakšice igraju veliku ulogu, jer su uplate do 5.501 dinar oslobođene poreza na zarade i obavezne socijalne doprinose. Na ovaj način su svi na dobitku i poslodavac koji povećava svoju konkurentnost i do određenog limita nema dodatne troškove na uplate u fond, ali i zaposleni koji ostvaruje dodatne prihode.
 
U poslednje vreme raste broj i maloletnih lica za koje roditelji od najranijeg detinjstva počinju sa ulaganjem u privatne penzione fondove čime se stvara zdrava osnova za buduću finasisku sigurnost tih osoba.
 
Pitanje koje se često postavlja je i sigurnost samih uplata jer se u ove fondove uplate vrše isključivo u dinarima ali u fondovima tvrde da se oni uvek prilagođavaju kretanjima na tržištu i dan jihova investiciona politika je najbolji garant za sve buduće isplate u dinarima.

Pošaljite komentar

Prijavite se na našu mejling listu

Želite da povremeno dobijate aktuelne informacije iz oblasti osiguranja?