Osiguranje internetom
Osiguranje internetom

Croatia osiguranje preuzima BNP Paribas Cardif osiguranje u Hrvatskoj

30 Sep 2017 Komentara (0)Novosti / Novosti iz osiguranja / Croatia osiguranje / Croatia Grupa / Milenijum / Milenijum osiguranje /

Croatia osiguranje preuzima BNP Paribas Cardif osiguranje u Hrvatskoj

Izvor: Croatia Osiguranje

Najveći hrvatski osiguravač je krajem maja ove godine objavilo kako je sa francuskom BNP Paribas Grupom sklopio ugovor o kupovini 100% udela u Cardif osiguranju Hrvatska, a kako će taj ugovor biti validan po dobivanju odobrenja HANFA-e.
Upravno veće HANFAe je na sednici održanoj 29.09.2017. godine donelo odluku i na svom internet portalu objavilo rešenje kojim Croatia osiguranju daje odobrenje za neposredno sticanje kvalifikovanog udela od više od 50% u glasačkim pravima i osnovnom kapitalu BNP Paribas Cardif osiguranja, a posredno sticanje takvog udela Adris grupi, većinskom vlasniku Croatia osiguranja.
Nakon Adrisa najveći udeo u Croatia osiguranju ima država pa je HANFA drugim rešenjem državi i Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB), koje zastupa Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP), dala odobrenje za zajedničko posredno sticanje kvalifikovanog udela u iznosu od preko 30% u glasačkim pravima i osnovnom kapitalu BNP Paribas Cardif osiguranja.
 
BNP Paribas Cardif osiguranje je osiguravajuća kuća koja na hrvatskom tržištu posluje od jula 2007. godine. Prema poslednjim dostupnim podacima Hrvatskog ureda za osiguranje, Cardif je krajem avgusta ove godine držao svega 0,10% hrvatskog tržišta osiguranja. Obračunata bruto premija Cardifa na kraju avgusta je iznosila 6,06 miliona kuna (nešto preko 96 miliona dinara) i u potpunosti se odnosi na premiju u segmentu neživotnih osiguranja.
 
Sa druge strane Croatia osiguranje je avgust završilo sa obračunatom bruto premijom od 1,7 milijardi kuna (oko 27 milijardi dinara), što čini 28% udela na hrvatskom tržištu osiguranja. Krajem jula ove godine Croatia osiguranje je pripojilo Croatia zdravstveno osiguranje, čime je udeo Croatia osiguranja na hrvatskom tržištu osiguranja premašio 30%.
 
Croatia osiguranje posluje i na tržištu Republike Srbije preko Milenium osiguranja čiji je vlasnik.

Pošaljite komentar

Prijavite se na našu mejling listu

Želite da povremeno dobijate aktuelne informacije iz oblasti osiguranja?