Osiguranje internetom
Osiguranje internetom

Premija osiguranja porasla 10 odsto u trećem kvartalu

06 Dec 2016 Komentara (0)nadzor osiguranja / NBS / Narodna Banka Srbije / Osiguravajuće kuće / Osiguranje / Sektor osiguranja /

 Premija osiguranja porasla 10 odsto u trećem kvartalu
Izvor: NBS
 
Kako se navodi u izveštaju NBS za sektor osiguranja za treće tromesečje 2016. godine, bilansna suma društava za osiguranje povećana je na kraju trećeg tromesečja 2016. na 212,5 milijardi dinara i veća je za 16,9% u poređenju sa istim periodom prošle godine. Zabeležen je rast kapitala od 26,4% i on iznosi 44,3 milijarde dinara.
 
Na tržištu Srbije u trećem kvartalu 2016. poslovala su 23 društva za osiguranje, odnosno jedno manje nego u istom periodu prethodne godine, uz smanjenje broja zaposlenih na 10.901, što je umanjenje od 2,4%. U ukupnoj premiji osiguranja dominantno je učešće neživotnih osiguranja i ono iznosi 76,8%, dok je učešće životnih osiguranja 23,2%. Premija neživotnih osiguranja zabeležila je rast od 7,6%, pri čemu su osiguranja od odgovornosti zbog upotrebe motornih vozila, imovinska osiguranja i kasko osiguranje motornih vozila ostvarili rast.
 
NBS je navela da je ostvareno povećanje tehničkih rezervi od 14%, koje iznose 145,6 milijardi dinara, kao i investiranje njihovog pretežnog iznosa u državne hartije od vrednosti, kako u životnim, tako i u neživotnim osiguranjima.

Pošaljite komentar

Prijavite se na našu mejling listu

Želite da povremeno dobijate aktuelne informacije iz oblasti osiguranja?