Osiguranje internetom
Osiguranje internetom
Novosti osiguranje

Izveštaj o održanoj javnoj raspravi o nacrtima podzakonskih akata Zakona o osiguranju

08-Jul-2015 Komentara: (0) Narodna Banka Srbije / NBS / Nadzor osiguranja / Zakon o osiguranju / tržište osiguranja /

Narodna Banka Srbije je na svom sajtu objavila izveštaj o održanoj javnoj raspravi o nacrtima podzakonskih akata Zakona o osiguranju. ...

Pročitajte celu vest
Novosti osiguranje

Šta se sve može osigurati kod stranog osiguravača

27-Jun-2015 Komentara: (0) Nadzor osiguranja / NBS / Narodna Banka Srbije / Osiguravajuće kuće / osiguranje / reosiguranje / rizik / osigurani rizik /

Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o određivanju rizika koji se mogu osigurati, odnosno reosigurati kod stranog osiguravajućeg društva. ...

Pročitajte celu vest
Novosti osiguranje

Sektor osiguranja u Srbiji - izveštaj za 2014 godinu

18-Jun-2015 Komentara: (0) Nadzor osiguranja / NBS / Narodna Banka Srbije / Osiguravajuće kuće / osiguranje / Sektor osiguranja /

Narodna Banka Srbije je objavila izveštaj za treće tromesečje 2014. godine za Sektor osiguranja u Srbiji. ...

Pročitajte celu vest
Novosti osiguranje

Premija osiguranja u prošloj godini iznosila 574 miliona evra

18-Jun-2015 Komentara: (0) Nadzor osiguranja / NBS / Narodna Banka Srbije / Osiguravajuće kuće / osiguranje / Sektor osiguranja /

Ukupna premija svih 25 osiguravajućih kompanija u Srbiji na kraju 2014. godine iznosila je 69,4 milijarde dinara ili 574 miliona evra, što je nominalno uvećanje za 8,4%, a realno za 6,6% u odnosu na kraj 2013. godine, saopštila je Narodna banka Srbije (NBS). ...

Pročitajte celu vest
Novosti osiguranje

Obuka kandidata za polaganje stručnih ispita

09-Jun-2015 Komentara: (0) Nadzor osiguranja / NBS / Narodna Banka Srbije / Osiguravajuće kuće / osiguranje / Sektor osiguranja / Stručni ispiti / Zastupnik / Posrednik / Broker / Aktuar /

Obaveštenje o obuci kandidata za polaganje stručnog ispita za sticanje zvanja ovlašćenog posrednika, odnosno ovlašćenog zastupnika u osiguranju i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju. ...

Pročitajte celu vest
Novosti osiguranje

Nacrti podzakonskih akata iz oblasti poslova osiguranja 2

02-Jun-2015 Komentara: (0) Nadzor osiguranja / NBS / Narodna Banka Srbije / Zakon o osiguranju /

Narodna Banka Srbije, na svom sajtu, je objavila nacrte podzakonskih akata iz oblasti poslova osiguranja. ...

Pročitajte celu vest
Novosti osiguranje

Nacrti podzakonskih akata iz oblasti poslova osiguranja

21-Apr-2015 Komentara: (0) Nadzor osiguranja / NBS / Narodna Banka Srbije / Osiguravajuće kuće / Osiguranje / Sektor osiguranja / Zakon o osiguranju /

Narodna Banka Srbije, na svom sajtu, je objavila nacrte podzakonskih akata iz oblasti poslova osiguranja. ...

Pročitajte celu vest
Novosti osiguranje

Nacrti podzakonskih akata iz oblasti poslova nadzora nad obavljanjem delatnosti osiguranja

13-Mar-2015 Komentara: (0) Nadzor osiguranja / NBS / Narodna Banka Srbije / Osiguravajuće kuće / Osiguranje / Sektor osiguranja / Zakon o osiguranju /

Narodna Banka Srbije, na svom sajtu, je objavila nacrte podzakonskih akata iz oblasti poslova nadzora nad obavljanjem delatnosti osiguranja. ...

Pročitajte celu vest
Novosti osiguranje

Obaveštenje o stručnim ispitima u delatnosti osiguranja – majski rok 2015

26-Feb-2015 Komentara: (0) Nadzor osiguranja / NBS / Narodna Banka Srbije / Sektor osiguranja / Stručni ispit / Ovlašćeni zastupnik u osiguranju / Ovlašćeni posrednik u osiguranju / Broker / Ovlašćeni aktuar u osiguranju / Licenca /

Narodna Banka Srbije (NBS) obaveštava potencijalne kandidate za polaganje stručnih ispita za sticanje zvanja ovlašćenog aktuara, ovlašćenog posrednika i ovlašćenog zastupnika u osiguranju da isti neće biti održani u majskom ispitnom roku, zbog donošenja novih podzakonskih akata za uređenje ove oblasti, a u skladu sa novim Zakonom o osiguranju koji je stupio na snagu 26.12.2014. godine. ...

Pročitajte celu vest
Novosti osiguranje

NBS do leta usvaja ceo zakonodavni paket u osiguranju

10-Feb-2015 Komentara: (0) Nadzor osiguranja / NBS / Narodna Banka Srbije / Sektor osiguranja / Zakon o osiguranju /

U saopštenju Privredne komora Beograda se ističe da će podzakonska akta donositi NBS od aprila do juna, u paketima za pojedine sektore osiguranja, a nacrti ovih akata biće objavljivani na sajtu centralne banke i svi zainteresovani su pozvani da upućuju primedbe kako na podzakonska akta tako i na implementaciju samog Zakona o osiguranju. ...

Pročitajte celu vest

Prijavite se na našu mejling listu

Želite da povremeno dobijate aktuelne informacije iz oblasti osiguranja?