Osiguranje internetom
Osiguranje internetom
Osiguranje Internetom 3

Ko ne zna u koju luku plovi, njemu nijedan vetar nije povoljan.
/Euripid/

Budite informisani i saznajte sve o osiguranju na jednom mestu!

POSAO U OSIGURANJU
Osiguranje Internetom

Putovanje od hiljadu milja počinje jednim korakom.
/Lao Ce/

Načinite prvi korak u svet sigurnosti!

Konsultujte nas
Osiguranje Internetom 1

Put prema uspehu počinje onda kada čovek preuzme potpunu odgovornost za svoje postupke i kada prestane tražiti izgovore.
/OsiguranjeInternetom/

Budite odgovorni, osigurajte se!

Kontaktirajte nas

INTERNET I OSIGURANJE

Osiguranje InternetomSigurno ćemo se složiti da se naša svakodnevica gotovo i ne može zamisliti bez interneta. U izuzetno kratkom roku internet je ušao u sve sfere našeg života i iz dana u dan samo još dobija na značaju. U tom smislu i sfera osiguranja je izuzetno dobro pokrivena i svako od nas, putem interneta, može pronaći brojne korisne informacije o svemu što ga zanima kada je u pitanju osiguranje. Međutim, problem nastaje onog trenutka kada iz tog mnoštva informacija pokušamo utvrditi šta je to što najbolje zadovoljava naše potrebe. Odmah da budemo jasni, čak i ako ne izaberete najbolju varijantu za pokriće nekog rizika napravili ste dobar izbor jer i ta „lošija“ varijanta je neuporedivo bolja od nemanja nikakvog pokrića.

Naravno svako od nas želi najbolje, a da bi u sferi osiguranja i dobili najbolje ipak je neophodno prikupiti mnoštvo informacija, obraditi ih, uporediti i pronaći ono što je optimalno. Upravo zato ovaj sajt objedinjuje sve osnovne informcije na jednom mestu i omogućava Vam da se upoznate sa različitim vrstama osiguranja, a naši stručno osposobljeni i ovlašteni konsultanti će Vam savetima pomoći da pronađete najbolje rešenje u pogledu osigurnja u skladu sa Vašim potrebama i mogućnostima.

RIZIK NASTANKA ŠTETE

U svakodnevnom životu neprekidno smo izloženi različitim rizicima, a da nekih uopšte nismo ni svesni. Na sreću, mnogi od tih rizika imaju zanemarljivo malu verovatnoću da nas realno i ugroze, ali sa druge strane postoji i određeni broj onih rizika koji nas zaista svakodnevno ugrožavaju i kao takvi mogu predstavljati ozbiljnu pretnju. Ako smo svesni činjenice da je jednostavno nemoguće živeti život bez izlaganja određenim rizicima, logično se nameće zaključak da je onda neophodno preduzeti mere kako bi se svi rizici koji nas potencijalno mogu ugroziti sveli na najmanju moguću meru.

Pod ovim se pre svega misli na preduzimanje onih mera i radnji koje dovode do minimalizovanja nekih rizika odnosno nečinjenja svega onoga što potencijane rizike uvećava do nivoa koji nas može ozbiljno ugroziti. Dakle, na zaista jednostavan način moguće je mnoge rizike držati pod kontrolom, a da to uošte ne utiče na kvalitet našeg svakodnevnog života. Međutim, postoje i određeni rizici na koje i pored naše najbolje volje ne možemo uticati, a koji mogu imati itekako ozbiljan uticaj na nas.

Upravo ovde i počinje priča o osiguranju. S obzirom da vlastitom aktivnošću određene rizike ne možemo držati ispod nivoa prihvatljivosti, možemo preduzeti korake kojima će eventualna šteta nastala kao rezultat tih i takvih rizika biti značajno umanjena ili čak eliminisana za nas i za sve one oko nas, do kojih nam je stalo i o kojima vodimo računa. Drugim rečima, možemo se osigurati i pokriti upravo one rizike koje smatramo najbitnijim za naš život.

OSIGURANJE OD RIZIKA

Značaj pokrića rizika kroz osiguranje je toliko veliki da se danas funkcionisanje čitavog ljudskog društva ne može ni zamisliti bez osiguranja. Generalno, značaj osiguranja je prepoznat i na individualnom i na kolektivnom nivou, a određene vrste osiguranja su čak i zakonski obavezne upravo sa ciljem da bi se predupredile štetne posledice za neke, naročito izražene, vrste rizika. Već smo rekli da je broj potencijalnih rizika neograničen pa samim tim mi sami i sve što nas okružuje možemo biti predmetom osiguranja što ovu oblast čini veoma kompleksnom. Naravno, niti je racionalno niti je moguće pokriti sve rizike osiguranjem ali je veoma značajno prepoznati one najbitnije i njihov negativan uticaj preventivno umanjiti ili eliminisati kroz osiguranje.

Ne postoji jedinstven odgovor šta bi se sve trebalo pokriti osiguranjem jer to zavisi od velikog broja faktora, a ovo je pravo mesto da utvrdite koji su to rizici kojima ste Vi najviše izloženi i da ih tada na adekvatan način pokrijete. Ovde imate mogućnost da se upoznate sa širokim spektrom različitih vrsta osiguranja i da uz informacije koje dajemo obezbedite sebi i svojim najbližim sigurniju i lepšu budućnost lišenu bar one neizvesnosti koja se tiče gubitka kako egzistenicje tako i niza drugih materijalnih i nematerijanih dobara. Upoznajte se sa ponudom osiguravajućih kuća, posrednika i zastupnika koji se oglasavaju preko ovih strana i obezbedite “ličnog savetnika“ za sva pitanja koja se tiču Vaših osiguranja!

Osiguranje života

Osiguranje života Najvrednija stvar koji posedujemo u životu,a prema kojoj smo tako često nemarni, je upravo život. U stvari vrednost ljudskog života je nemerljiva,a svako od nas ima svoja merila kojima vrednuje vlastiti život. Osiguranje života predstavlja univerzalno merilo te vrednosti kroz koje pokazujemo vlastitu odgovornost prema sopstvenom životu ... [saznaj više »]

Osiguranje imovine

Osiguranje imovine Odgovorno ponašanje prema imovini koju posedujemo podrazumeva i njenu adekvatnu zaštitu od različitih vrsta rizika kojima može biti izložena. Sredstva uložena u osiguranje imovine predstavljaju odlučnu investiciju ako se uzme u obzir odnos između plaćene premije osiguranja i vrednosti imovine ... [saznaj više »]

Osiguranje za privredu

Osiguranje za privredu Poslovanje svakog privrednog društva je izloženo brojnim rizicima koji mogu presudno uticati, u slučaju ostvarenja, ne samo na poslovanje već i na sam opstanak preduzeća. U tom smislu postoji širok spektar pokrića različitih rizika kako za vlasnike i zaposlene u firmi tako i za samu imovinu firme ... [saznaj više »]

Zdravstveno osiguranje

Zdravstveno osiguranje Svako od nas želi mogućnost korištenja zdravstvenog osiguranja prilagođenog ličnim potrebama,a upravo je to ono što nam polisa dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja i omogućava. Korištenje usluga najboljih lekara, u renomiranim medicinskim ustanovama ... [saznaj više »]

Putno osiguranje

Putno osiguranje Boravci u inostranstvu svakom od nas bude najlepša sećanja i svaki novi odlazak iščekujemo sa nestrpljenjem. Polisa putnog zdravstvenog osiguranja je garancija da zdravstveni problemi tokom boravka van zemlje neće pokvariti naše uživanje ... [saznaj više »]

Osiguranje nezgode

Osiguranje nezgode Mogućnost nezgode je nešto sa čim se svakodnevno susrećemo, pa upravo iz tog razloga je veoma važno preduzeti korake u cilju zaštite od ovog rizika. Nezgode se mogu dogoditi u svakom trenutku i na svakom mestu, a sobzirom na posledice koje mogu imati na nas i naše najbliže ... [saznaj više »]

Zaposlenje

Zaposlenje Poslovi u osiguranju spadaju u najprofitabilnije jer hteli to da priznamo ili ne osiguranje treba svakome. Ukoliko tražite dinamičan posao u kojem Vaša zarada zavisi isključivo od Vašeg rada, možda je ovo baš pravi posao za Vas ... [saznaj više »]

Konsalting

Konsalting Stručna pomoć pri odabiru najkvalitetnijeg pokrića za rizike od kojih želimo da se zaštitimo kroz osiguranje je veoma značajna jer obezbeđuje ne samo optimalno rešenje za Vaše osiguranje već je i garancija da ste dobili potpuni uvid u Vaša prava i obaveze ... [saznaj više »]

VIB promo

VIB VIB, sva rešenja u osiguranju na jednom mestu. Kontakirajte naš stručni tim i razrešite sve dileme koje imate o osiguranju. Saznaj više

NAŠA MISIJA

Naša misija je da pratimo sve aktuelnosti iz oblasti osiguranja i kroz unapređenje sadržaja budemo Vaša stalna podrška za sva pitanja koja se tiču osiguranja. Cilj nam je da uz pomoć sadržaja ovog sajta podignemo svest ljudi o značaju osiguranja i ucinimo ga lako razumljivim. Verujemo da nije dovoljno samo obezbediti nekome pokriće za utvrđene rizike, već je izuzetno važno i pružiti sva neophodna objašnjenja u pogledu osiguranja i biti na raspolaganju ukoliko, nažalost, dođe do osiguranog slučaja.

Jedino merilo našeg uspeha je Vaše zadovoljstvo, što opet garantuje da ćete se uvek vraćati ovim stranicama kada imate bilo kakva pitanja u vezi sa osiguranjem.


Konsultujte nas i saznajte sve što Vas je oduvek zanimalo o osiguranju.

Kontaktirajte nas!

Prijavite se na našu mejling listu

Želite da povremeno dobijate aktuelne informacije iz oblasti osiguranja?